Правна защита за застраховани лица

Добре дошли в първия и единствен уебсайт в България, който Ви дава възможност да получите пълно юридическо съдействие и консултиране, както и правна защита и представителство по отношение на всякакви застрахователни щети и дела, касаещи всички основни видове застраховки.

Вие сте попаднал/a на точното място, в случай, че:

  • искате да знаете какви действия да предприемете, за да получите обезщетение от застраховател във връзка с настъпил инцидент;
  • имате получен отказ от застраховател за изплащане на застрахователно обезщетение;
  • изплатено Ви е обезщетение от застрахователната компания, но считате, че размерът му е занижен;
  • възнамерявате да заведете дело срещу застраховател за изплащане на застрахователно обезщетение;
  • имате заведена щета при застраховател, но той неоснователно се бави с произнасянето по Вашия случай;
  • искате да знаете какви действия да предприемете, за да получите обезщетение от чуждестранен застраховател във връзка с претърпян инцидент в чужбина.
Адвокат Деян Николов - съдействие на застраховани лица срещу застрахователи при катастрофи, ПТП, инциденти, злополуки, имуществени и неимуществени вреди за получаване на оптимално парично обезщетение. Адвокатски услуги и консултации в сферата на гражданската отговорност.

Адв. Деян Николов
Адвокат по застрахователно право
Адрес: гр. София 1000,
ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1
E-mail: nikolov@zastrahovan.eu
Телефон: 02 / 986 43 17
GSM: 0885 711 791


Правен блог на Адвокат Деян Николов - Застрахователно право
Искове и правна защита срещу застрахователи. Адвокат по застрахователно право. Адвокат по
застрахователни дела.
Copyright © 2009-2015. Всички права запазени.