(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси
 

Обезщетение за пострадали служители на МВР

Деян Николов (адвокат по застрахователно право) > Услуги > Обезщетение за пострадали служители на МВР

Обезщетение за пострадали служители на МВР

 

Съгласно Закона за МВР, на служителите в МВР, претърпели телесна повреда при или по повод изпълнение на служебните си задължения, се изплаща обезщетение в размер 10 месечни възнаграждения – при тежка телесна повреда, и 6 месечни възнаграждения – при средна телесна повреда.

 

На преживелия съпруг, децата и родителите на загинали при или по повод изпълнение на служебните си задължения държавни служители в МВР се изплаща еднократно обезщетение, на всеки от тях, в размер 12 месечни възнаграждения. В такива случаи, на преживелия съпруг, децата и родителите на загиналия държавен служител в МВР се изплаща и дължимото обезщетение при прекратяване (поради смърт) на служебното правоотношение.

 

Видът на причинената телесна повреда се определя от Централната експертна лекарска комисия при Медицинския институт на МВР, а обстоятелствата, при които е причинена или при които държавният служител е загинал, се удостоверяват от прекия ръководител.

 

Лицата, имащи право на обезщетение, подават заявление до ръководителя на съответната структура за изплащане на обезщетението.

 

 

 

Обезщетение за пострадали служители на МВР
Оценете страницата