Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси
 

Обезщетение за пострадали служители на МВР

Адвокат Деян Николов > Адвокат застрахователно право > Обезщетение за пострадали служители на МВР

Обезщетение за пострадали служители на МВР

 

Съгласно Закона за МВР, на служителите в МВР, претърпели телесна повреда при или по повод изпълнение на служебните си задължения, се изплаща обезщетение в размер 10 месечни възнаграждения – при тежка телесна повреда, и 6 месечни възнаграждения – при средна телесна повреда.

 

На преживелия съпруг, децата и родителите на загинали при или по повод изпълнение на служебните си задължения държавни служители в МВР се изплаща еднократно обезщетение, на всеки от тях, в размер 12 месечни възнаграждения. В такива случаи, на преживелия съпруг, децата и родителите на загиналия държавен служител в МВР се изплаща и дължимото обезщетение при прекратяване (поради смърт) на служебното правоотношение.

 

Видът на причинената телесна повреда се определя от Централната експертна лекарска комисия при Медицинския институт на МВР, а обстоятелствата, при които е причинена или при които държавният служител е загинал, се удостоверяват от прекия ръководител.

 

Лицата, имащи право на обезщетение, подават заявление до ръководителя на съответната структура за изплащане на обезщетението.

 

Не на последно място, важно е да се отбележи, че получаването на обезщетението по Закона за МВР не е пречка за пострадалия служител (респ. неговите близки в случай на смърт) да предяви съдебен иск за обезщетение за претърпените неимуществени и имуществени вреди. В такъв случай съдът ще приспадне вече изплатеното обезщетение от присъдената сума.