Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси
 

Обезщетение за пострадали военнослужещи

Адвокат Деян Николов > Адвокат застрахователно право > Обезщетение за пострадали военнослужещи

Обезщетение за пострадали военнослужещи

 

Съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, на военнослужещите, претърпели телесна повреда при или по повод изпълнение на служебните си задължения, се изплаща обезщетение в размер 10 брутни месечни възнаграждения – при тежка телесна повреда, и 6 брутни месечни възнаграждения – при средна телесна повреда.

 

На преживелия съпруг (съпруга), децата и родителите на загинали при или по повод изпълнение на служебните си задължения военнослужещи се изплаща еднократно обезщетение, на всеки от тях, в размер 12 брутни месечни възнаграждения.

 

Обезщетението не се изплаща, ако телесната повреда или смъртта са настъпили по време на отпуск, при самоволно отклонение от военна служба или при умишлено причиняване на увреждането или смъртта.

 

Правоимащите лица могат да търсят обезщетение и по общия исков ред за претърпените неимуществени и имуществени вреди. В този случай от присъдената от съда сума се приспада изплатеното от Министерството на отбраната обезщетение. Ако правоимащите лица са получили и обезщетение от застраховател, то също се приспада.

 

Дължимото обезщетение се намалява, ако пострадалият е допринесъл за увреждането.

 

Характерът и степента на причинената телесна повреда се определя от Централната военномедицинска комисия при Военномедицинската академия, а обстоятелствата, при които е причинена или при които военнослужещият е загинал, се удостоверяват от командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура, където е служил военнослужещият.

 

Лицата, имащи право на обезщетение, подават заявление чрез командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура до министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице за вземане на решение за изплащане на обезщетението.