Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси
 

Обезщетение при трудова злополука

Адвокат Деян Николов > Адвокат застрахователно право > Обезщетение при трудова злополука

Обезщетение при трудова злополука

 

Съгласно българското законодателство, трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.

 

Съгласно чл. 55, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, трудова е и злополуката, която е претърпял работникът или служителят по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:

 

–           основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;

 

–           мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;

 

  • мястото за получаване на възнаграждение.

 

Важно е да се отбележи, че трудовата злополука, която е настъпила в хипотезата на чл. 55, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, не се покрива от застраховката „Трудова злополука” на работниците или служителите.

 

В кои случаи работодателят дължи обезщетение при трудова злополука?

 

Работодателят дължи обезщетение за вреди от трудова злополука, които са довели до:

 

  • смърт на работника или служителя;

 

  • 50 % или над 50 % трайно намалена работоспособност на работника или служителя;

 

–           временна неработоспособност на работника или служителя.

 

Какво включва обезщетението при трудова злополука?

 

Работодателят дължи обезщетение за претърпените от работника или служителя неимуществени и/или имуществени вреди, включително пропуснати ползи. От обезщетението се приспадат получените от работника или служителя обезщетения и/или пенсии по общественото осигуряване (изплатените суми от НОИ). Приспадат се и получените суми по договори за застраховане на работниците или служителите.

 

Обезщетението може да бъде намалено, ако пострадалият е допринесъл за злополуката, като е допуснал груба небрежност. Работодателят не дължи обезщетение, ако пострадалият е причинил умишлено злополуката.

 

В случаите на смърт вследствие на трудова злополука, работодателят изплаща дължимото обезщетение на законните наследници на починалия работник или служител.