Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси
 

Застраховка „Помощ при пътуване“

Адвокат Деян Николов > Адвокат застрахователно право > Застраховка „Помощ при пътуване“

Застраховка „Помощ при пътуване“

 

Какво включва покритието на застраховката „Помощ” при пътуване?

 

С договора за застраховка „Помощ при пътуване“ застрахователят се задължава срещу заплащане на застрахователна премия да осигури непосредствена помощ или да изплати обезщетение на лице, което по време на пътуване в страната или чужбина е попаднало в затруднение във връзка с претърпян инцидент. Събитията и условията за предоставяне на помощта се определят със застрахователния договор. Застрахователят изплаща обезщетение по застраховка „Помощ при пътуване“ в пари или предоставя помощ в натура, съобразно уговореното в застрахователния договор.

 

Застраховката е валидна само за дестинациите, посочени в застрахователния договор. Най-често застраховката „Помощ при пътуване” се сключва във връзка с пътуване в чужбина.

 

Минималното покритие по полицата е на медицински разноски в резултат на злополука, остро заболяване или спешно зъболечение, претърпени по време на пътуване в страната или чужбина. То може да бъде разширено с един или повече от следните рискове: смърт вследствие злополука, трайна загуба на работоспособност вследствие злополука, дневни пари за болничен престой, транспортиране до медицински център, разходи за погребение в чужбина при смърт вследствие злополука или акутно заболяване, разходи, свързани с правна защита, кражба на личен багаж, гражданска отговорност към трети лица за причинени от застрахования материални щети или телесни увреждания.

 

При специални условия застраховаеми са и специфични рискове, като осигуряване на второ медицинско мнение чрез телемедицина, спасителни разноски, разходи, свързани с: престой под задължителна карантина; с отвличане на застрахования; доставка на лекарства; болногледач (в дома) след оперативно лечение, домашно посещение на медицинска сестра при предписани манипулации след болнично лечение; отлагане, удължаване или съкращаване на престоя вследствие злополука или акутно заболяване на застрахования или придружаващ го член на семейството му, както и при смърт на член от семейството му; кражба на документи и кредитни карти; предаване на съобщения и други.

 

Застраховката „Автоасистънс” предлага помощ при настъпване на инцидент (ПТП, катастрофа) по време на пътуване с автомобил в чужбина. При настъпване на повреда или при инцидент (ПТП, катастрофа), застрахователната компания предлага телефон на спешен център, на който застрахованият може да позвъни и да получи инструкции и помощ. Застраховката има за цел да помогне с плащане на разходи за хотел, настаняване и транспорт в случай на настъпването на инцидент. Макар и застраховката „Автоасистънс” да е най – популярна във варианта си за използване в чужбина, то застраховката се може да се сключи и за територията на България. Ако сключи застраховка „Автоасистънс” за България, то застрахованият получава достъп до спешен център, в който ще му бъде указана помощ при повреда или инцидент (ПТП, катастрофа).

За всякакви въпроси и консултации по застрахователно право