Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси
 

Застраховка „Трудова злополука“

Адвокат Деян Николов > Адвокат застрахователно право > Застраховка „Трудова злополука“

Застраховка „Трудова злополука“

 

Застраховката „Трудова злополука” е задължителна за работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Разходите за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ са за сметка на работодателя. Договорът за задължителната застраховка „Трудова злополука“ се сключва от работодателя и застрахователя или от упълномощени от тях лица за всяка календарна година.

 

В кои случаи и в какъв размер застрахователят дължи обезщетение по застраховка „Трудова злополука”?

 

Застраховка „Трудова злополука“ покрива следните рискове:

  • смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука;
  • трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;
  • временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.

 

При смърт на застраховано лице застрахователната компания изплаща обезщетение в размер на застрахователната сума за съответния работник или служител, която не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата.

 

При трайно намалена работоспособност обезщетението е процент от застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента трайно намалена работоспособност на работника или служителя, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността. Когато застрахованото лице е имало определен процент трайно намалена работоспособност преди настъпване на трудовата злополука, този процент не се отчита при определяне процента на трайно намалената работоспособност вследствие на злополуката.

Застраховка трудова злополукаПри временна неработоспособност се изплаща процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна неработоспособност в зависимост от продължителността на загубената работоспособност.

 

Кои лица имат право да получат обезщетение по застраховка „Трудова злополука”?

 

Дължимото застрахователно обезщетение или сума се изплаща на застрахованото лице, а в случаите на смърт – на законните му наследници.

За всякакви въпроси и консултации по застрахователно право