0885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

02 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси

Koй има право на обезщетение за смърт при ПТП?

обезщетение за смърт при птп

На 21.06.2018 г. беше прието Тълкувателно решение на Върховния касационен съд („ВКС”), с което беше разширен кръгът на лицата, които имат право на обезщетение за смърт при ПТП. След приемането на въпросното Тълкувателно решение се появиха множество коментари в публичното пространство, включително от представители на застрахователите, че едва ли не двойно (или дори повече) ще се увеличи броят на лицата, които ще имат право на обезщетение за смърт при ПТП. Считам, че такива коментари са необосновани, поради което е необходимо да се направят някои разяснения. Съгласно действащата преди Тълкувателното решение от 21.06.2018 г. константна практика на Върховния касационен съд кръгът на...

Прочети повече

Негативи и позитиви в новия Kодекс за застраховането

Кодекс за застраховането

В края на 2015 година в Народното събрание беше гласуван и приет новият Кодекс за застраховането, който влезе в сила считано от 1 януари 2016 г. С новия закон се въвеждат редица промени, като в настоящата статия ще се опитам да синтезирам тези от тях, които според мен в най-голяма степен засягат правата на потребителите при предявяването на извънсъдебни и съдебни претенции към застрахователите. НЕГАТИВНИТЕ ПРОМЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В НОВИЯ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО Важна промяна, касаеща правата на пострадалите при катастрофи, е, че в новия закон е предвидено пострадалите задължително първо да предявят претенция към застрахователя по „Гражданска отговорност” за доброволно изплащане...

Прочети повече

Защо има смисъл да водим дело срещу застраховател по имуществена застраховка?

дело срещу застраховател

ДЕЛО СРЕЩУ ЗАСТРАХОВАТЕЛ ЗА ПОЖАР В СГРАДА Поводът да напиша тази статия е едно мое дело срещу застраховател, което приключи наскоро. Ставаше въпрос за изгоряла производствена сграда, заедно с машините и съоръженията в нея, като стойността на вредите възлизаше на над 140 000 лева. Сградата, както и машините и съоръженията, са били застраховани със застраховка „Имущество”, но застрахователят отказал да заплати каквото и да било обезщетение с мотива, че според него пожарът е възникнал поради късо съединение, за което, според застрахователя, е допринесло използването на нестандартни (подсилени) предпазители в електрическите табла по етажите на сградата. Застрахователят беше достигнал до този извод единствено...

Прочети повече

Допълнително обезщетение за пострадали при ПТП лица

допълнително обезщетение

В практиката се срещат случаи, при които пострадалото при ПТП лице получава обезщетение по застраховката „Гражданска отговорност” за претърпените от него физически травми, но впоследствие настъпва влошаване в здравословното му състояние (например получено скъсяване или ампутация на крайник; подмяна на става; инфекции или други усложнения, които налагат нови операции; гръбначни изкривявания и т.н.). В такива случаи изниква въпросът дали това лице има право на допълнително обезщетение по застраховката „Гражданска отговорност”, особено ако вече полученото обезщетение е изплатено въз основа на извънсъдебно споразумение със застрахователя или на съдебно решение. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ЕКСЦЕС ВСЛЕДСТВИЕ НА ПТП В съдебната практика е прието, че ако...

Прочети повече

Кога застрахователите нямат право да отказват плащане на обезщетение за умишлен палеж

обезщетение за умишлен палеж

В последните години доста зачестиха случаите на палежи на автомобили, както и на други движими и недвижими имущества. В част от тези случаи, застрахователят, който е застраховал автомобила или съответното имущество, отказва изплащане на дължимото обезщетение за умишлен палеж. Оказва се, че на собствениците на автомобили, които са застраховани дори с „Пълно каско”, им се отказва плащане с мотива, че умишленият палеж бил изключен риск по Общите условия на застраховката. На практика, според застрахователите, излиза, че пожар, който не е причинен умишлено, се покрива от застраховката, докато умишленият палеж не се покрива. В това, обаче, няма никаква логика, тъй като...

Прочети повече

Претенция към застраховател за обезщетение за трудова злополука

Когато работник или служител на дадено предприятие претърпи трудова злополука, е важно да бъде информиран към кого има право да предяви претенция за изплащането на обезщетение. В определени, рискови за здравето, сфери на икономическа дейност работодателите са длъжни, съгласно българското законодателство, да имат сключена застраховка „Трудова злополука” за назначените при тях работници и служители. Не във всички случаи, обаче, претърпeният от работника или служителя инцидент се покрива от тази застраховка. Например, застраховката „Трудова злополука” не покрива тези трудови злополуки, които са настъпили по време на обичайния път при отиване или връщане от работното място до вкъщи, до мястото, където работникът...

Прочети повече

Застрахователни обезщетения за българи, пострадали в чужбина

пострадали в чужбина

Идеята за тази статия се роди покрай редицата случаи с българи, пострадали в чужбина, с които се занимавах в последните години. Практиката ми като адвокат по тези казуси ми даде възможност да разбера с колко трудности се сблъскват тези хора, за да могат в крайна сметка да получат дължимото им обезщетение за инцидент, претърпян в чужбина. Касае се за случаи на българи, които по време на престой в чужда държава са претърпяли инцидент (например ПТП), но след това са се върнали в България и са били затруднени в комуникацията си с чуждестранния застраховател, който им дължи обезщетение. Немалко са случаите...

Прочети повече

Спечелени дела срещу застрахователи, отказали да изплатят обезщетение за кражба на автомобил

дела срещу застрахователи

В последните години се увеличиха заведените дела срещу застрахователи, свързани с кражба на автомобил. До такива дела се стига тогава, когато собствениците на откраднати автомобили получават отказ от техния застраховател за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховката „Каско”. След като застрахователят не уважи и подаденото срещу отказа писмено възражение, единствената възможност за защита на правата на застрахования е предявяването на съдебен иск срещу застрахователя. Хората, които попадат в такива ситуации, са изправени пред дилемата дали да заведат дело или не. Ето защо е важно тези хора да бъдат правилно ориентирани относно основанията за водене на дело и шансовете за спечелването...

Прочети повече

Как пострадалите могат да получат обезщетение при ПТП?

обезщетение при птп

Във връзка с получаването на обезщетение при ПТП, пострадалият има нужда да бъде правилно насочен относно предявяването на претенцията си. Има редица случаи, в които се оказва, че пострадалите напразно са чакали години наред, за да си получат дължимите обезщетения, само защото не са били правилно насочени още в началния момент. В повечето случаи, когато при ПТП има пострадали лица, се образува наказателно производство срещу виновния водач. В някои случаи в хода на наказателното дело пострадалите лица предявяват граждански иск срещу виновния водач за заплащане на обезщетение за претърпените от тях имуществени и неимуществени вреди. След приключване на наказателното дело, в...

Прочети повече