Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси

Адвокат по застрахователно право. Адвокат по застрахователни дела

 

Имате възможността да получите правна помощ от адвокат по застрахователни дела, който е специализиран в областта на застрахователното право.

 

Предоставям правна защита на физически и юридически лица от цялата страна, независимо в кое населено място е сключена застраховката или е настъпил инцидентът. Съдействам и на лица, които са пострадали при инцидент, настъпил в чужбина.

 

Предоставям правна защита и на:

  • работници или служители, които са пострадали при трудова злополука, във връзка с получаването на обезщетение от работодателя за претърпените от тях неимуществени и/или имуществени вреди;
  • моряци, във връзка с получаването на обезщетение за злополука, претърпяна по време на изпълнение на служебните им задължения на кораб;
  • служители на МВР, във връзка с получаването на обезщетение за злополука, претърпяна при или по повод изпълнение на служебните им задължения;
  • служители на Министерство на отбраната (вкл. военнослужещи),  във връзка с получаването на обезщетение за злополука, претърпяна при или по повод изпълнение на служебните им задължения.

 

Услугите, които извършвам в сферата на застрахователното право, са:

 

  • изготвяне на писмена претенция и правно съдействие за получаване на справедливо обезщетение от застрахователна компания;
  • изготвяне на писмено възражение до застраховател срещу постановен от него отказ по щета;
  • изготвяне на писмено възражение за доплащане до застраховател, който Ви е изплатил занижено обезщетение;
  • адвокатска защита и представителство пред съд по дело срещу застраховател;
  • юридическа консултация за действията, които можете да предприемете за получаване на обезщетение от застрахователна компания;
  • представителство пред чуждестранен застраховател за получаване на обезщетение във връзка с инцидент, настъпил в чужбина.

 

Горепосочените услуги се предоставят от мен в качеството ми на адвокат по застрахователно право и застрахователни дела.

 

Услугите ми са свързани с всички основни видове застраховки, а именно:

„Гражданска отговорност“

Виж повече

„Каско“

Виж повече

„Имущество“

Виж повече

„Живот“

Виж повече

„Злополука“

Виж повече

„Трудова злополука“

Виж повече

„Карго“

Виж повече

„Помощ при пътуване“

Виж повече

„Професионална отговорност в проектирането и строителството“

Виж повече

За всякакви въпроси и консултации по застрахователно право

Услуги
4.6 (91.11%) 18 votes