0885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

02 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси

Адвокат по застрахователно право. Адвокат по застрахователни дела

 

Имате възможността да получите правна помощ от адвокат по застрахователни дела, който е специализиран в областта на застрахователното право.

 

Предоставям правна защита на физически и юридически лица от цялата страна, независимо в кое населено място е сключена застраховката или е настъпил инцидентът. Съдействам и на лица, които са пострадали при инцидент, настъпил в чужбина.

 

Услугите, които извършвам в сферата на застрахователното право, са:

 

  • изготвяне на писмена претенция и правно съдействие за получаване на справедливо обезщетение от застрахователна компания;
  • изготвяне на писмено възражение до застраховател срещу постановен от него отказ за изплащане на застрахователно обезщетение;
  • изготвяне на писмено възражение за доплащане до застраховател, който Ви е изплатил занижено обезщетение;
  • адвокатска защита и представителство пред съд по дело срещу застраховател;
  • юридическа консултация за действията, които можете да предприемете за получаване на обезщетение от застрахователна компания;
  • представителство пред чуждестранен застраховател за получаване на обезщетение във връзка с инцидент, настъпил в чужбина.

 

Горепосочените услуги се предоставят от мен в качеството ми на адвокат по застрахователно право и застрахователни дела.

 

Услугите ми са свързани с всички основни видове застраховки, а именно:

„Гражданска отговорност“

Виж повече

„Каско“

Виж повече

„Имущество“

Виж повече

„Живот“

Виж повече

„Злополука“

Виж повече

„Трудова злополука“

Виж повече

„Карго“

Виж повече

„Помощ при пътуване“

Виж повече

„Професионална отговорност в проектирането и строителството“

Виж повече

За всякакви въпроси и консултации по застрахователно право

Услуги
4.5 (90%) 14 votes