Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси
 

Обезщетение при ПТП – как пострадалите могат да го получат?

Адвокат Деян Николов > Гражданска отговорност  > Обезщетение при ПТП – как пострадалите могат да го получат?
Обезщетение при ПТП – как пострадалите могат да го получат?
обезщетение при птп

Във връзка с получаването на обезщетение при ПТП, пострадалият има нужда да бъде правилно насочен относно предявяването на претенцията си. Има редица случаи, в които се оказва, че пострадалите напразно са чакали години наред, за да си получат дължимите обезщетения, само защото не са били правилно насочени още в началния момент.

В повечето случаи, когато при ПТП има пострадали лица, се образува наказателно производство срещу виновния водач. В някои случаи в хода на наказателното дело пострадалите лица предявяват граждански иск срещу виновния водач за заплащане на обезщетение за претърпените от тях имуществени и неимуществени вреди. След приключване на наказателното дело, в случай че гражданският иск бъде уважен, пострадалият има право да иска издаването на изпълнителен лист за сумата, която наказателният съд е присъдил. Оттук нататък пострадалите лица тепърва започват да се сблъскват с неочаквани пречки, препятстващи получаването на присъденото им обезщетение.

В огромната част от случаите се оказва, че виновният водач не разполага с достатъчно средства, за да заплати сумата, за която е осъден. При това положение пострадалите се обръщат към застрахователя на виновния водач по застраховката „Гражданска отговорност”, като най-често отговорът на застрахователя е, че не признава изпълнителния лист, тъй като не е издаден срещу него и той не е участвал в наказателното дело. Това принуждава пострадалият, след като до този момент е чакал приключването на наказателното производство, тепърва да завежда ново дело – този път срещу застрахователя. Oсвен това, в някои случаи се оказва, че петгодишната давност за предявяване на съдебен иск срещу застрахователя вече е изтекла, тъй като тази давност тече от датата на ПТП-то и не се прекъсва при образуване на делото срещу виновния водач.За да се избегнат всички гореизложени пречки, с които се сблъсква пострадалият, по-добрият вариант за него е да не предявява граждански иск срещу виновния водач в хода на наказателното дело, а да предяви претенцията си за обезщетение директно пред застрахователя. В случаите, в които ПТП-то е причинено от неидентифицирано МПС или от МПС, за което не е имало сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, пострадалият следва да предяви претенцията си за заплащане на обезщетение към Гаранционния фонд.

Претенция за обезщетение при ПТП

На първо време, претенцията на пострадалото лице към застрахователя за обезщетение при ПТП следва да бъде предявена извънсъдебно. Съществува заблудата, че, за да се заведе претенция пред застрахователя, винаги трябва да се изчака да приключи наказателното производство срещу виновния водач. Никъде в Кодекса за застраховането няма такова изискване. Застрахователят може да изисква от пострадалия доказателства за приключило наказателно производство, само когато от представените му документи не може да се установи по безспорен начин как точно е настъпила катастрофата. Следователно за всеки конкретен случай следва да бъде преценявана необходимостта от представянето на акт за приключило наказателно производство. Когато обстоятелствата около настъпването на застрахователното събитие са установени от другите, представени по щетата документи, изискването на такъв документ е необосновано.

Размер на обезщетение при ПТП

В България все още няма приета методика за изчисляване на размера на неимуществените вреди и всеки застраховател по свое усмотрение преценява каква сума да изплати. Затова е много важно претенцията към застрахователя да е добре оформена и правно аргументирана. Адвокатът, който е специалист в тази материя, знае как да оформи претенцията на пострадалия, какви документи да представи и как да води преговорите, тъй като има големи амплитуди в размера на изплащаните обезщетения.

Размерът на обезщетението за неимуществени вреди се определя от експертна комисия към застрахователната компания или от съда по справедливост. За пострадалите, които са претърпели лека, средна или тежка телесна повреда при ПТП, обезщетението се определя въз основа на редица фактори. Така например размерът на обезщетението за счупен крак, счупен таз или счупена ръка зависи най-вече от: периода на възстановяване; наличието, респ. липсата на претърпени операции; наличието, респ. липсата на трайни остатъчни последици в областта на получените травми (ограничени движения, деформации, загрозяване или други усложнения); възрастта на пострадалия и т.н. При определяне на обезщетението следва да се вземат предвид и негативните последици от инцидента в личен, професионален, социален и психологически аспект – тези последици по-често се отчитат от съда и по-рядко от самия застраховател при предявена към него извънсъдебна претенция.

При смъртен случай вследствие на ПТП, размерът на обезщетенията за близките на загиналия зависи най-вече от това в какви отношения е бил загиналият с неговия близък преди смъртта си, както и по какъв начин неговата смърт се е отразила върху живота на неговия близък – в личен, психологически, социален, професионален или здравословен план.

Застрахователите често предлагат на пострадалия обезщетение, което е минимално с оглед размера на претърпените от него вреди, като разчитат, че пострадалият не е запознат с размерите на обезщетенията, които съдът обичайно присъжда за подобни увреждания. Особено в случаите, когато е настъпила смърт в резултат от ПТП-то, предложените на близките на починалия обезщетения могат да бъдат с десетки хиляди левове по-ниски от реално дължимите обезщетения. Един добър адвокат по застрахователно право познава добре съдебната практика по дела за застрахователни обезщетения при ПТП и може да ориентира пострадалия за реалния размер на дължимото му обезщетение. Адвокатът, който е специализиран в тази материя, може да защити правата и интересите на пострадалия пред застрахователя и да съдейства за получаване на обезщетение в по-голям размер. Освен това, когато пострадалият се представлява от адвокат, застрахователите много по-рядко си позволяват да бавят необосновано дълго време произнасянето си по неговата претенция, както и да създават различни процедурни пречки, препятстващи изплащането на обезщетението.

Често Задавани Въпроси

 

🧑 Кой има право да получи обезщетение при ПТП?

Всеки участник в катастрофа, който е получил увреждания вследствие на ПТП, има право да получи обезщетение. Единствено виновния водач няма право да се възползва от тази възможност.

📅 В какъв срок мога да претендирам за обезщетение при катастрофа?

В рамките на 5 години след настъпване на ПТП-то може да се претендира за обезщетение. Срокът е дълъг, тъй като в някои случаи лицата имат по-тежки телесни повреди, които изискват дълъг период на възстановяване.

🔥 Кой и кога дължи обезщетение?

Всяко лице, което е понесло вреди, може да бъде обезщетено от виновния водач на МПС, което е предизвикало пътнотранспортно произшествие. Тъй като липсват гаранции за платежоспособността на виновния водач, обикновено обезщетението се изисква от застрахователя по задължителната полица Гражданска отговорност на виновния водач.

💲 Как се определя размерът на обезщетението при ПТП?

Съгласно закона, обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост.  Това означава, че при определяне размера на обезщетението се взимат предвид редица фактори, като например: периода на възстановяване; наличието, респ. липсата на трайни остатъчни последици в областта на получените травми; възрастта на пострадалия; негативните последици за пострадалия от инцидента в личен, професионален, социален и психологически аспект.

💡 Какви щети могат да послужат за обезщетяване?

Всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряко свързани с настъпилото ПТП, могат да послужат за обезщетяване. Задължително всяка вреда, за която се изисква обезщетение от пострадали при ПТП, трябва да е в причинно-следствена връзка с претърпяната катастрофа.

⚖️ Мога ли да подам иск за изплащане на обезщетение?

Пострадалите лица при ПТП могат да потърсят своите права, като заведат иск срещу застрахователната компания в граждански съд. Това може да се направи, когато няма изплатено обезщетение или когато застрахователя не е удовлетворил напълно претенцията на потърпевшите лица в законоустановения 3-месечен срок.

 

БЕЗПЛАТНА ЮРИДИЧЕСКА ПРИЕМНА – Записванията продължават до 29 май 2020 г.

Ако при катастрофа сте претърпели средна или тежка телесна повреда, или Ваш близък е загинал, и имате въпроси във връзка с Вашите права, можете да се запишете на посочените по-долу телефони за лична консултация с адв. Деян Николов.

Консултациите ще бъдат предоставени безплатно, на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата.

Телефони за записвания: 02 / 986 43 17; 0885 / 711 791
Адрес: гр. София 1000, ул. „Триадица” № 5Б, ет. 1
Е-mail: nikolov@zastrahovan.eu
Адв. Деян Николов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

66 коментара

 • Галя Рангелова
  Отговор 14.06.2019 в 0:26

  Здравейте! Претърпяхме ПТП , в следствие на което съм със счупена ръка в лакътната кост и в самия лакът! Виновен е другия водач, който ни удари отзад. За какви парични обещетения (като сума), мога да претендирам пред застрахователите за нематериални щети?

 • ВИКТОРИЯ ЙОВКОВА
  Отговор 27.03.2019 в 23:41

  ЗДРАВЕЙТЕ,ИМАМ НУЖДА ОТ СЪВЕТ КАК ДА ПРОЦЕДИРАМ, ПРИ ПТП НА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА БЯХ БЛЪСНАТА ОТ ВОДАЧ С НЕПРОДЪЛЖЕНА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ КОЯТО Е НА ВНОСКИ И НА ПРАКТИКА БЕЗ ТАКАВА.ПРИ ИЦИДЕНТА ПОЛУЧИХ КОМОЦИО И 4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЙ В БОЛНИЧНО ЗАВЕДЕНИЕ.НА ВОДАЧА Е СЪСТАВЕН АКТ ЗА НАРУШЕНИЯТА НО АЗ НЕ СЪМ ПРЕДЯВЯВАЛА ПРЕТЕНЦИИ КЪМ НЕГО.МЕСЕЦИ СЛЕД ИНЦИДЕНТА ВСЕ ОЩЕ ИМАМ ЗАМАЯНОСТ И ГАДЕНЕ.В ПОСЛЕДСТВИЕ И БЕЗРАБОТНА И БЕЗ ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ.ЗА ДА ПРЕДПРИЕМА НЯКАКВО ЛЕЧЕНИЕ КЪМ КОЙ ТРЯБВА ДА ПРЕДЯВЯ ПРЕТЕНЦИИ. ЗАЩОТО ПО-ГОРЕ ПРОЧЕТОХ ЗА ТАКИВА СЛУЧАИ СПОМЕНАВАТЕ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД.

 • Айнур Ахмедова
  Отговор 18.09.2018 в 11:45

  Здравейте г-н Николов, преди няколко дни сестра ми почина при катастрофа. Била е сама в колата и поради техническа неизправност на автомобила губи контрол над управлението на колата и сд блъска в едно дърво. Загива на място. Ще може ли да ми напишете какво следва да направим и кой има право на обезщетение. Тя беше женена и има едно дете. Майка ми има ли право на обезщетение. Благодаря предварително.

 • Христина Борисова
  Отговор 04.05.2018 в 16:21

  Здравейте,брат ми почина при ПТП -той не е виновен !Искам да питам майка ни която живеше при тях и разчиташе на него имали права за иска от гражданска отговорност,или само снаха ми!

 • Николина
  Отговор 26.04.2018 в 16:45

  Здравейте, г-н Николов!Преди няколко дни дъщеря ми,която е на 10 години,карайки колело пресича неправилно на улица без пешеходна пътека е ударена от автомобил в задната гума на колелото,в следствие на което губи равновесие,пада и си разбива зъбите,които са постоянни.Тъй като,тя беше цялата беше във кръв,а на водачката и прилоша,и в случая дъщеря ми е виновна решихме да съобщим за инцидента в РПУ на другия ден.След като отидохме в Пирогов се оказа ,че са изкъртени три зъба,които както казах са постоянни ,се наложи поставяне на шини,и казаха,че лечението ще продължи с години докато навърши 18.На следващия ден написахме уведомление до началника на РПУ,и помолихме да ни издадат протокол за ПТП.Въпроса ми е дали гражданската отговорност на автомобила,ще ми изплати някаква сума ,тъй като лечението е много скъпо и продължително,и дали ще има последствия за водача на автомобила ,защото той не е виновен.Благодаря предварително!!!

 • Димитър Свиленов
  Отговор 11.04.2018 в 13:55

  Здр адв.Николов. Имам следният въпрос. Става въпрос за смъртен случай на моя близка роднина-служителка на фирма за строителни материали е блъсната от бетоновоз на същата фирма и умира на място. Инцидента се разиграва в двора на предприятието. Прокуратурата е повдигнала обвинение на водача по чл.123 от НК, като в обвинението са цитирани като нарушени текстове на КТ и ЗЗБУТ, както и два члена на ЗДвП и ППЗДвП. Съдът осъди водача че е причинил смъртта на жената при маневра с бетоновоза, но го оправда да е нарушил ЗДвП и ППЗДвП, защото инцидента не е станал на републикански или общински път. В този случай може ли да се претендира обезщетение от застрахователя по застраховка ГО на бетоновоза, или може само от работодателя защото това е трудова злополука.

 • Ирена
  Отговор 21.11.2017 в 16:28

  Здравейте,г-н Николов!
  Преди дни приятелката ми загуби баща си при катастрофата при Микре,където загинаха 9 от пътуващите в автобуса.Шофьора също е сред загиналите.Какво трябва да направят близките на жертвите от тази трагедия.
  Благодаря Ви предварително!

 • Емил
  Отговор 18.10.2017 в 10:15

  Здравейте, имам питане към г-н Николов. Работя в болница като рехабилитатор. Преди 20 дни на връщане от смяна, шофьорът на служебния транспорт, с който пътувам, губи контрол над буса и излита в дерето. Последва катастрофа, търкаляне, блъскане и т.н., в следствие на които аз, а и много от колегите пострадахме. Аз имам фрактури в областта на рамото и китката, които ми казаха, че са трудова злополука. Моят въпрос обаче е мога ли да претендирам обезщетение за вредите ми срещу застрахователя, който е направил гражданската отговорност на буса, защото честно казано не искам да съдя работодателя си. Можете ли да ми разясните какви са вариантите пред мен оттук натам – да претендирам по ГО, трудова злополука или и 2-те заедно ?
  Благодаря предварително.

 • Асен Христов
  Отговор 13.09.2017 в 20:47

  Здравейте г-н Христов!
  В случая наследниците на починалия водач биха имали право на обезщетение по застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобила, само ако автомобилът не е бил собственост на починалия и се докаже, че причината за катастрофата е била техническа неизправност в автомобила. В случай че автомобилът е бил собственост на починалия, тогава наследниците биха имали право на обезщетение по застраховка „Злополука на местата“ за автомобила, ако такава е била сключена.

 • Виктория
  Отговор 20.05.2017 в 13:48

  Здравейте,
  със съпруга ми претърпяхме Птп, ние бяхме на мотор и бяхме блъснати от кола идваща от път без предимство. И двамата сме със средни телесни повреди, като аз претърпях скъпо струваща операция, а мотора ни също е със сериозни щети. Въпроса ми е, ние не сме имали застраховка Го на мотора, засраховката на виновния водач ще ни изплати ли всички щети както за операцията и лечението, така и щетите по мотора след като ние не сме имали застраховка Го?

 • Даниел
  Отговор 14.09.2016 в 13:50

  Здравейте, г-н Николов! Преди 10 дни претърпях ПТП, бях в колата с майка си и баща си, аз бях шофьор. Колата отсреща ни навлезе в платното и ни удари почти челно. На другия водач същия ден написаха акт за превишена скорост и навлизане в насрещно платно, като нямало основание да бъде повдигнато досъдебно производство. На баща ми и майка ми им написаха диагнози с лека телесна повреда, въпреки че баща ми имаше мозъчно сътресение, счупен прешлен на врата, спукана гръдна кост и леки травми, майка ми беше с травма на крака и охлузвания. Беше й позвънил адвокат, както на други хора, които са Ви писали тук, с предложение да ни защитава в евентуално дело и й беше повторил неколкократно да не оставя нещата така. Имаме намерение в случая да заведем дело срещу застрахователната компания, въпросът ми е дали имаме реални основания да го направим?

 • Николов
  Отговор 28.07.2016 в 10:31

  Здравейте,баща ми бе блъснат на тротоара като пешеходец. Счупена шийка на бедрена кост на десен крак. Извършена беше операция. Баща ми е пенсионер и собственик на ЕТ. До инцидента работеше във фирмата си като водач на товарен автомобил,т.е. всеки месец се осигурява здравно. Полицията не откри извършителя. Обещетение в неговия случай от коя институция да бъде предявена? Размера на обещетението с кой закон или наредба се изчислява? Благодаря Ви!

 • Диана Фердова
  Отговор 10.07.2016 в 19:11

  Здравейте адв. Николов. Бившият ми съпруг почина при пътен инцидент. Аз искам да знам застрахователя на кого ще заплати на синът ми или на майката на починалия или и на двамата (бабата и внучето)? Сумата се раздела на двамата? Благодаря предварително.

 • Цветомира
  Отговор 16.03.2016 в 15:37

  Здравейте! През 2013г. баща ми почина на място в ПТП , беше прегазен от автомобил движещ се с превишена скорост. Водача на превозното средство беше многократно оправдан , независимо от факта , че експертизите ясно доказват вината му. Имам ли право да предява иск към застрахователната компания , при положение че присъдата е оправдателна?

 • В.Стефанова
  Отговор 07.05.2015 в 19:22

  Здравейте г-н Николов.Обръщам се към Вас с идеята да получа компетентна информативна подкрепа. В средата на м.април претърпях ПТП по време на изпълнение на трудовите си ангажименти.НОИ квалифицира случилото се като трудова злополука.ПТП-то е по вина на шофьор на друго МПС. По протокошна КАТ аз се водя потърпевша като пътник. Имам фрактура на лумбален прешлен.Към момента се се води ДСП. След инцидента бях потърсена от няколко лица,които ме обеждаваха,че са представители на адвокати в гр. София и предлагат да ме представляват пред застрохователя на виновния с цел получаване на обещетение имуществени и неимуществени вреди, срещу 30% от полученото обещитение. Бих желала да зная необходимо ли е да ползвам услугите на подобни лица, които са съмнителни. Мога ли сама да проявя притенции и извън съдебно договаряне към застраховстеля или да потърся адвокат. Живея в гр. Шумен, бих била много благодарна, ако получа отговор на въпросите си.

 • Нина Митова
  Отговор 26.02.2015 в 9:23

  Дъщерята на съпруга ми, претърпя катастрофа в Испания. Шофьoрката е нейна приятелка, която е употребила алкохол и при катастрофата -челно в автобус загива на място. Колата е взета под наем. Има ли право на обезщетение негова дъщеря. Тя лежи в болница в Испания с моного счупвания. Тя също е употребила алкохол.

 • ива иванова
  Отговор 20.02.2014 в 21:03

  Здравейте адв.Николов.Въпросите са ми :когато наказателното производство е прекратено от прокурора, защото водача който ме блъсна и ми счупи крака не е виновен защото е имало „опасна зона“ , мога ли да искам обещетение от неговия застраховател за телесната повреда, било извънсъдебно или съдебно.
  Когато пострадал от ПТП със средна или тежка телесна повреда направи изявление че желае да се прекрати наказателното производство на основание чл.343,ал.2 от НК, можели да претендира обещетение при застрахователя на виновния водач и ще му бъде ли изплатено такова?

 • Марин Глухкин
  Отговор 15.02.2014 в 20:35

  Здравеийте.Преди две години брат ми беше блъснат от лек автомобил на път без пешеходна пътека и почина на място.Водачката на автомобила имаше редовна застраховка гражданска отговорнст.Синът на брат ми,майка и татко след като приключи съдебното производство заведоха иск пред застрахователната компания в случая Евроинс за обезщетение. Представихме всички документи по случая.Пъвоначално от компанията ни казаха че ще платят,минаха два месеца и получихме писмо в което ни обесняват че наистина има застарахователно събитие и че всичко е редовно но синът на брат ми и родителите нямали духовна връзка с брат ми.Възможно ли е това.Роителите ми са направо в шок .Дали това не е пореден опит да удължават сроковете за плащане.

 • Марияна
  Отговор 09.01.2014 в 14:08

  Здравейте. Моят въпрос е следния – преди 2 дни синът ми беше блъснат от кола на пешеходна пътека. Водачът на колата, която го удря избяга от мястото. Детето е със счупен крак и други леки наранявания. Въпросът ми е какво следва от тук нататък, трябва ли да заведа иск, и към кого да е. Тъй като никой не е видял номера на колата, от полицията казаха че ще го водят като дело към неизвестен извършител.Благодаря предварително.

 • Силвия
  Отговор 10.11.2013 в 14:29

  Здравейте адв. Николов бих искала да попитам, тъй като брат ми почина, блъснат на пешеходна пътека и осъдиха шофьора с присъда. Искам да заведа граждански иск срещу него или застрахователя за имуществените вреди по погребението. Интересува ме пред кой съд да го заведа, дали районен или окръжен. Както и дължа ли държавна такса при завеждане на делото и в какъв размер. Последният ми въпрос е срещу кого да предява иска – подсъдимият или застрахователя. Подсъдимият твърди, че няма пари. Благодаря предварително.

 • Атанаска
  Отговор 31.07.2013 в 10:08

  Здравейте! Искам да попитам, когато при ПТП съм пострадала аз (счупени ребра) и автомобила е изцяло унищожен, а няма каско, мога ли да искам едновременно обезщетение и за двете наведнъж от Гражданската отговорност на виновния водач или са две отделни процедури и трябва две дела да бъдат заведени? Предварително блгаодаря!

 • филинка добрева
  Отговор 26.06.2013 в 11:49

  Добър ден. На пешеходна пътека пресичах с детето ми вчера . Детето беше в колиичката и шофьора на мпс не спря а бутна с колата количката . Дойде веднага полиция линейка. В пирогов направихме изследвания на детето ми. Имахме голям късмет. Само количката е счупена и се разминахме със силна уплаха. Ще отиса и на психолог . Оказа се,че водачката на мпс-то е с 1.9пияна ….. полицията каза,че ще я съди държавата,че е употребила алкохол . Ще я съдя и аз. Въпроса ми е иск към кого трябва да подам. Иск за количката да ми се изплати и за психологическа травма евентуално? Неискам да е безнаказано поведението на пияната жена зад волана!Благодаря!

 • Елица
  Отговор 19.06.2013 в 18:23

  При ПТП и двамата участници имат засраховка Гражданска отговорност.Кой от двамата ще получи обезщетение по нея и коя застрахователна компания ще му плати обезщетението?

 • Мариян Станев
  Отговор 09.10.2012 в 12:58

  Адвокат Николов колко дни след подаване на последните документи в застрахователна компания за претенция за обезщетение по Гражданска отговорност в застрахователна компания трябва да се изплати обезщетение от ПТП след като е минал тримесечния срок. Това ми е първият въпрос.И какъв е срока на изплащане на обезщетение по Задължителна застраховка„ЗЛОПОЛУКА НА ПЪТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ„ след като съм подал документи в АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ.ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРЯ.

 • стоян
  Отговор 15.08.2012 в 22:01

  на пешеходна пътека бях блъснат от завиваш автомобил.След 14 дена си изкарах медецинско с лека телесни увреждания.подадох жалба до кат и се изготви протокол за ПТП.Какво следва да направя.Да заведа граждански иск към шофьора или да съдя застрахователя.

 • Мария
  Отговор 09.08.2012 в 15:26

  Здравейте, адв. Николов!
  При положение, че след ПТП е констатирана нанесена средна телесна повреда, моля да ми обясните как се изчислява обезщетението, което са изплаща от застрахователната компания, която е сключила застраховка Гражданска отговорност с виновния водач на МПС? Застрахователната компания трябва ли да вземе под внимание разходите, които са направени – примерно касови бележки и фактури или има стандартна тарифа?
  Благодаря за отговора

 • Христо
  Отговор 09.07.2012 в 12:55

  Здравеите адв. Николов на 05.07.2012г в гр. Ст Зaгoрa.Kaтo пътувах за работа сас сапругата ми претърпяхме ПТП. Насрещно движещиа автомобил навлезе в нашата лента за движение и ни удари челно в ляво с доста висока скорост. Оказа се че шофиора които ни удари e полицаи сас служебен автомобил и е наш сасед .Дрегера показа че е карал сас 1.18пр. алкохол . От удара получих 5 шева на главата извадено рамо порезни рани и охлузвания на рацете .Сапругата ми натартвания и рана на коляното . Неговата Гражданска поема щетите по нашия абтомобил които вече за нищо не става . Та въпроса ми е за тези телесни повреди към кого да се обарна кои трябва да ни компенсира, не знаем какво да правим. Сащото време пак не искам да го садя нали сме врата до врата. Тои е полицаи аз военнен .Назначиха ни не дознател а следовател.Не знам какво следва . От КАТ ми дадоха портокол за Птп-то които дадох на неговия застраховател. Ще сам благодарен ако ми обясните какво следва и какво е наи добре да направя.

 • Райка Илинова
  Отговор 29.05.2012 в 16:41

  Здравейте Адв.Николов.Ноември месец 2011г.претърпяхме птп .В колата бяхме аз,мъжът ми и дъщеря ми ,като шофираше дъщеря ми.Повикахме полиция и се установи ,че вината е на другият шофъор.Видимо нямахме наранявания ,но отидохме до спешна помощ.Направиха снимка на мъжът ми, на гръдния кош и казаха ,че е само натъртен.Два дни по-късно след засилващи болки се установи ,че той има два счупени прешлена и постъпи в болница.Въпросът ми е -можем ли да заведем дело срещу застрахователя ,след като травмата е установена по-късно!

 • Ваня
  Отговор 07.03.2012 в 10:58

  Здравейте!
  През 2010г.- ПТП – смърт на млад човек.Спазен е 7 дневния срок за уведомяване на застр.компания за птп.Оставени са при тях всички изискващи документи ,без решение за присъда. Минали са всички инстанции- окръжен съд, апелативен съд, ВКС ,където застраховател не е викан като страна /адвоката явно не сметна за нужно да ни уведоми за тази възможност, а след ровене в интернет се разбира за нея , но вече е късно./Има издаден изпълнителен лист срещу нарушителя „УБИЕЦ“с доста голяма сума, която не виждаме как ще я изплати.Въпроса ми е има ли смисъл да се „МОЛИМ“ на застрахователната компания,където знаем как се подиграват с мъката на хората или да се обърнем към ЧСИ.Предварително ВИ благодаря .

 • Г-жа Танева
  Отговор 05.03.2012 в 1:35

  Здравейте адв.Николов
  В края на миналата година претърпяхме ПТП. Производството приключи с постановление за прекратяване. Колата ни има ,,Гражданска отговорност,,която ще изтече юни тази година. Колата бе бракувана декември ,пазим си фактурата- в правото ли сме си да искаме за тези месеци от бракуването до изтичането на застраховката ,да ни върнат някаква част от застраховката.Другият ми въпрос е да ме ориентирате на каква сума обещетение подлежим, като всички имахме фрактури и сме със средна телесна повреда. Съпругът ми пострада най много , като шофьор- има ли право на обещетение.Моля ви отговорете ми , изчетох много материал за измамните застрахователи. Предварително ви благодаря.

 • Елена Димитрова
  Отговор 17.01.2012 в 12:20

  Здравейте! Пиша Ви от гр. Бургас. Пострадала при ПТП със средна телесна повреда съм. Взех си решението за прекратяване на Съдебното производство срещу човека който ме блъсна. Подала съм Молба до Районна прокуратура Бургас, за предоставяне на ксерокопия на Протокола за ПТП, автотехническата експертиза , съдебно медицинската експертиза и със снимките за счупванията предполагам че съм готова за предявяване на иска за обезщетение пред застрахователя Лев инс, по полицата Гражданска отговорност на водача на МПС-то. Искам да попитам, тъй като нямам пари за адвокат в момента, има ли такива, които са специалисти по Застрахователно право и биха взели комисиона си след изплащане на обезщетението ми от застрахователя? Ако познавате такива в Бургас, бихте ли ми дали координатите им, т.като не съм от този град и не познавам такива.
  Благодаря предварително!

 • Бойка Николова
  Отговор 19.11.2011 в 21:14

  Аз съм от Благоевград.Мой близък беше блъснат от кола.Искаме да предявим иск срещу застрахователя, но се нуждаем от адвокат.Моля да ни дадете координати на ваш колега по застрахователно право от Благоевград.Предварително Ви благодаря.

 • Никола
  Отговор 13.11.2011 в 14:50

  Здрвейте , имам питане към г-н Николов . Наскоро баба ми беше блъсната от лек автомобил , когато пресича на пешеходна пътека и в момента се намира в болница със средна телесна повреда и множество операции . В момента тече досъдебно производство срещу водача на въпросното МПС , а въпросът ми е следния :
  Нужно ли е да изчакам да завърши досъдебното производство за да заведа претенция ( или съдебен иск) към застрахователя , защото въпросният водач на МПС няма финансова възможност за обещетение ( аз съм натариално опълномощен от баба ми да я представлявам ) . И какви документи да представя пред застрахователя , нужно ли е документите ( протокол за ПТП от МВР , медицинска епиктиза, ренгенови снимки, разходи за лечението и др. ) да бъдат ксерокопия или да представя оригиналите на застрахователя ? Предварително благодаря .