Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси
 

Кога можем да заведем дело срещу застрахователна компания?

Адвокат Деян Николов > Обезщетение  > Кога можем да заведем дело срещу застрахователна компания?
Кога можем да заведем дело срещу застрахователна компания?
Дело срещу застрахователна компания

Често към мен се обръщат хора с въпроса дали можем да заведем дело срещу застрахователна компания за изплащане на обезщетение по повод на настъпило застрахователно събитие.

В такива случаи аз винаги им задавам уточняващи въпроси, за да си изясня хронологията на казуса. Важно е в такива случаи хората да знаят, че, преди да заведат дело, трябва да са предявили извънсъдебна претенция (да имат заведена щета) към застрахователя.

Ако застрахователят е отказал да им изплати обезщетение по предявената претенция (заведената щета) или им е изплатил обезщетение, което не ги удовлетворява, тогава те имат право да предявят съдебен иск срещу застрахователя. Дело срещу застрахователната компания може да бъде заведено и в случай, че застрахователят не се е произнесъл по предявената към него претенция (заведената щета) в рамките на законовия срок.

Дело срещу застрахователна компания

По застраховката „Каско” и другите имуществени застраховки срокът за произнасяне на застрахователя е 15 работни дни, считано от датата, на която са му били представени всички изискани документи. Също така максималният срок за произнасяне на застрахователя не може да бъде по-дълъг от 6 месеца, считано от датата на завеждане на щетата – дори и да не са му били представени всички изискани документи. Същевременно, по застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите максималният срок за произнасяне на застрахователя по предявената към него извънсъдебна претенция е 3 месеца, считано от датата на предявяване на претенцията. В рамките на горепосочените законови срокове застрахователят е длъжен да вземе решение по предявената претенция, като изплати обезщетението или съответно постанови мотивиран отказ от изплащане на обезщетението.

Важно е да се отбележи също така, че ползвателите на застраховатени услуги (в това число и пострадалите при ПТП лица) няма да имат правото да предявят съдебен иск срещу застрахователя, ако преди това са сключили споразумение със застрахователя, в което са заявили, че няма да имат по-нататъшни претенции към застрахователя след като получат обезщетението, което е договорено в споразумението. Разбира се, и от това правило има някои изключения, като например случаите на ексцес по застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите, при които пострадалото лице придобива право на допълнително обезщетение поради последващо влошаване на здравословното му състояние.

Важно за всяко дело срещу застрахователна компания

Друг съществен въпрос, който трябва да се има предвид преди да се заведе дело срещу застраховател, е въпросът за давностния срок. Съдебният иск задължително трябва да е предявен преди да е изтекъл давностният срок, който по имуществените застраховки (вкл. „Каско”) е 3 години, а по застраховката „Гражданска отговорност” – 5 години, считано от датата на застрахователното събитие (прочетете тук, ако имате нужда от правна помощ при ПТП).

В давностния срок не се включва периодът от датата на предявяването на претенцията (завеждането на щетата) до датата, на която е било получено решението на застрахователя по претенцията. Ако застрахователят не се е произнесъл по претенцията в рамките на максималния законов срок (например 3 месеца по застраховката „Гражданска отговорност”), този срок не се включва в давностния срок. Следва да се има предвид и че, във връзка с въведеното в страната извънредно положение през 2020 г., за периода от 13.03.2020 г. до 20.05.2020 г. давностните срокове бяха спрели да текат, следователно този период също не се включва при изчисляването на давностните срокове.

За да могат да бъдат правилно съобразени всички гореописани предпоставки и срокове за завеждане на дело срещу застрахователна компания, е необходимо ползвателите на застрахователни услуги да се обърнат към адвокат, който се занимава специализирано със застрахователно право. Един опитен в тази материя адвокат ще може най-добре да прецени дали са налице предпоставките за завеждане на съдебно дело. Освен това, адвокатът ще може да ориентира клиентите си относно основанията за предявяване на съдебния иск, както и относно шансовете за спечелване на делото.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Без коментари