(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси
 

Koй има право на обезщетение за смърт при ПТП?

Деян Николов (адвокат по застрахователно право) > Гражданска отговорност  > Koй има право на обезщетение за смърт при ПТП?

Koй има право на обезщетение за смърт при ПТП?

обезщетение за смърт при птп

На 21.06.2018 г. беше прието Тълкувателно решение на Върховния касационен съд („ВКС”), с което беше разширен кръгът на лицата, които имат право на обезщетение за смърт при ПТП. След приемането на въпросното Тълкувателно решение се появиха множество коментари в публичното пространство, включително от представители на застрахователите, че едва ли не двойно (или дори повече) ще се увеличи броят на лицата, които ще имат право на обезщетение за смърт при ПТП. Считам, че такива коментари са необосновани, поради което е необходимо да се направят някои разяснения.

Съгласно действащата преди Тълкувателното решение от 21.06.2018 г. константна практика на Върховния касационен съд кръгът на лицата, които имат право на обезщетение по застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, включваше: деца, съпруг / съпруга (или лицето, с което починалият е живял на семейни начала) и родители на починалото лице. С Тълкувателното решение на ВКС от 21.06.2018 г. действително беше разширен кръгът на лицата, които имат право на обезщетение за смърт при ПТП, но не в такава степен, в каквато твърдят застрахователите. В Тълкувателното решение е записано, че освен гореизброените лица, които досега са имали право на обезщетение при смърт на техен близък, по изключение съдът може да присъди обезщетение и на друго лице (например брат, сестра, баба, дядо или внук на починалия), ако това лице докаже, че е имало по-силна връзка с починалия от обичайната при такива роднински отношения, както и че вследствие от смъртта на своя близък това лице е претърпяло значителни като интензитет и времетраене морални болки и страдания. Това означава, че само в определени случаи и то по изключение лица като брат, сестра, баба, дядо или внук на починалия ще имат право на обезщетение. Такива например биха били случаите, в които починалият е живеел с брат си (или сестра си), включително когато единият е издържал другия. Право на обезщетение, според мен, ще имат и близнаците – в случаите, когато единият близнак е починал в резултат от катастрофа. Също така, право на обезщетение би следвало да имат и бабите/дядовците, които са отгледали внука си и той е починал при катастрофа. Съответно обезщетение би следвало да получи и внукът, който е бил отгледан от загиналия при ПТП негов дядо/ негова баба. Разбира се, възможно е по изключение обезщетение да бъде присъждано и на други лица, които дори може да не са роднини на починалия, но според мен тези случаи ще бъдат доста редки. Важно е също така да се подчертае и че Тълкувателното решение на ВКС се отнася и за стари случаи (катастрофи, които са настъпили преди постановяването му – в случай че 5-годишната давност от датата на ПТП-то все още не е изтекла).

Предвид горното, считам за необосновани твърденията, които се тиражират в общественото пространство, че след приемането на Тълкувателното решение на ВКС едва ли не двойно (или дори повече) ще се увеличи броят на лицата, които ще имат право на обезщетение за смърт при ПТП. Още повече, че все още няма никаква съдебна практика по прилагането на посоченото Тълкувателно решение. Отделно от това, не е ясно и това какви размери на обезщетенията ще присъждат съдилищата на лицата, които са извън кръга на най-близките роднини, които и досега имаха право на обезщетение – например дали за брат (или сестра), на който съдът по изключение е признал правото му да получи обезщетение, размерът на това обезщетение ще е същият както за децата, родителите или съпругът/съпругата на починалия.

БЕЗПЛАТНА ЮРИДИЧЕСКА ПРИЕМНА – Записванията продължават до 28 юни 2019 г.

Ако при катастрофа сте претърпели средна или тежка телесна повреда, или Ваш близък е загинал, и имате въпроси във връзка с Вашите права, можете да се запишете на посочените по-долу телефони за лична консултация с адв. Деян Николов.

Консултациите ще бъдат предоставени безплатно, на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата.

Телефони за записвания: 02 / 986 43 17; 0885 / 711 791
Адрес: гр. София 1000, ул. „Триадица” № 5Б, ет. 1
Е-mail: nikolov@zastrahovan.eu
Адв. Деян Николов

Koй има право на обезщетение за смърт при ПТП?
5 (100%) 6 votes

Без коментари

Оставете коментар