Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси
 

Въпроси и Отговори стр.3

Адвокат Деян Николов > Въпроси и Отговори > Въпроси и Отговори стр.3

<< Предишни страници | Следващи страници >>

<< стр.1<< стр.2стр.4 >>стр.5 >>стр.6 >>стр.7 >>

Консултацията е поискана от: Андрей М.
Заявката е подадена на Aug 10, 2011

 

Въпрос:
Здрвейте, имам следният сериозен казус : Закупих си bmw внесено от Германия и си го застраховах в една небезизвестна компания с „пълно каско“.Година по-късно ми откраднаха автомобила и след направено разследване от въпросната застрахователна компания , след като им бях представил пълен набор от необходими документи , които ми изискаха, получих писмо с отказ за заплащането на щетата, като причина бе констатирано,че след направена справка от тяхна страна в bmw , автомобилът не е разполагал с фабрична аларма,НО аз лично имам портокол за маркировка,който е заверен, подписан и подпечатан лично от служители на маркиращата фирма на въпросният застраховател и там те са отбелязали , че имам фабрична аларма.Мисля,че съм в пълното си право да се чувствам подлъган , защото маркиращата фирма ме уверяват,дори документално,че имам аларма,а след това застрахователя ми отказва плащане на щетата, поради несъществуваща аларма.Как да постъпя ? Благодаря !

 

Отговор:
Здравейте! Според мен, в случая имате пълното основание да оспорвате отказа на застрахователя да изплати застрахователно обезщетение за кражбата на автомобила. Извършването на пасивна маркировка на автомобила при сключването на застраховката означава, че застрахователят е имал възможност да установи наличието или липсата на фабрична аларма. Предвид обстоятелството че автомобилът е бил огледан от упълномощени от застрахователя лица, издаден е бил протокол за маркировка и е била сключена застрахователната полица, застрахователят няма основание да се позовава на липсата на фабрична аларма. Моят опит по делата срещу застрахователи, по които се явявам показва, че по подобни случаи съдът се произнася в полза на застрахования. Следователно считам, че във Вашия случай има добри предпоставки за успешно оспорване на отказа на застрахователя.

Консултацията е поискана от: Таня Бозова
Заявката е подадена на Aug 17, 2011

 

Въпрос:
Здравейте.Бих искала да попитам има ли право банката с която имам сключен договор за ипотечен кредит да сключва застраховка от мое име и да тегли нужната за това сума пари от банковата ми сметка без да ме уведоми за това.Такива условия към момента на сключване на ипотечния договор(предо 4 години) не ми са посочени.Изискването е да имам сключена застраховка в полза на банката.Аз съм сключила такава с друго застрахователно дружество ,покриваща повече застрахователни събития,на по- висока застрахователна стойност 3(три)дни преди тази сключена от банката.Засраховката от банката ми бе доставена по пощата 14 дни по-късно.

 

Отговор:
Здравейте! От въпроса Ви не става ясно за какъв вид застраховка се касае, но предполагам, че имате предвид застраховка „Живот“, тъй като обикновено тази застраховка се сключва във връзка с банковите кредити. В закона изрично е посочено, че застраховката „Живот“ е валидна, само ако е сключена с изричното писмено съгласие на лицето, което се застрахова. Следователно, ако никъде не сте се подписвала, че сте съгласна с условията на сключения от банката застрахователен договор, то тази застраховка не е валидна. Освен това, дори и застраховката да е валидна, в качеството си на лице, чийто живот е нейн предмет, имате право да се откажете от нея с едностранно писмено изявление, отправено до застрахователя.

Консултацията е поискана от: sun4o78
Заявката е подадена на Aug 12, 2011

 

Въпрос:
Уважаеми г-н Николов, Преди няколко дни претърпяхме ПТП поради вина на друг водач, за което му бе съставен акт. Автомобилът ни е на две години, с пълно автокаско, но нашият застраховател няма сключен договор с официалния сервиз, където искаме да бъде извършен ремонта. В момента очакваме про форма фактура от сервиза за цената.Въпросите ни към Вас са: 1.Ако застрахователят не приеме офертата на фирмения сервиз, по какъв начин можем да защитим правото си на такъв, при положение че колата няма три години,а в договора точно това е описано много неясно? 2.Ако застрахователят приеме офертата на сервиза, той изисква ние да заплатим ремонта, а след това в определен срок да ни върне парите, след представяне на фактури – редно ли е това? 3.Какъв документ трябва да изискваме от застрахователя, за да сме сигурни, че ще ни бъдат възстановени разходите, тъй като няма да има възложително писмо до официалния сервиз поради липсата на договор? Виновният водач има сключена гражданска отговорност в друга застрахователна компания,т.е. налице е регресия, но въпреки това нашите притеснения остават, поради очаквани големи разходи по ремонта. Благодарим Ви предварително.

 

Отговор:
Здравейте! В случая от съществено значение е точното съдържание на клаузите в Общите условия, регламентиращи правото Ви да отремонтирате автомобила в сервиз на официален вносител. Ако не е изрично посочено, че офертата на сервиза трябва да бъде одобрена от застрахователя, то застрахователят няма да има основание да я откаже. Практиката в такива случаи е застрахованият да заплати ремонта в официалния сервиз, с който застрахователят няма сключен договор, като след представяне на оригиналната фактура разходите му следва да бъдат възстановени от застрахователя – обикновено така е регламентирано и в Общите условия. За да можете да се защитите срещу евентуална промяна в намерението на застрахователя да Ви възстанови разходите, действително е добре да изискате от застрахователя писмено потвърждение, че одобрява офертата на сервиза и посочената в нея цена на ремонта.

Консултацията е поискана от: genie1
Заявката е подадена на Aug 8, 2011

 

Въпрос:
Здравейте адв.Николов, През 2003 г. сключих договор за потребителски кредит с банка, с обезпечение – Застраховка „Живот“ върху трето лице с БУЛСТРАД. През 2008 г. поради заболяване, ТЕЛК ми здаде решение за 83% ТНР, което бе променено на 72 % през м.октомври 2010. Първоначално застрахователят изплащаше кредита ми, но от 1 година спряха защото част от заболяванията ми е високо кръвно налягане (т.е. трябвало да се извадят 20% и така не достигам необходимите 70%) Наистина в мотивите на ТЕЛК пише че имам няколко заболявания, за които са посочени отделни % и чиито общ сбор прави 160 %, но съвкупността е определена на 72%. Въпросът ми е: може ли застрахователят така сам да си определя някакви % и да ги изважда и наистина ли високото ми кръвно, което няма нищо общо с основното ми онкологично заболяване, може да е пречка за изплащане на кредита? Имам ли право на иск? Благодаря предварително.

 

Отговор:
Здравейте! При застраховките „Живот“ от съществено значение е съдържанието на Общите условия към сключената застраховка, тъй като в тях е регламентирано в кои случаи застрахователят може да откаже изплащане на застрахователното обезщетение. Ето защо Ви съветвам да изискате от банката или застрахователя Общите условия към застраховката и да се запознаете дали в тях е регламентирана възможност за застрахователя да преизчислява определеният от ТЕЛК процент трайна неработоспособност, изваждайки 20 % за високо кръвно налягане! Ако в Общите условия не е изрично регламентирана такава възможност, то отказът на застрахователя да продължи да погасява кредита ще бъде неоснователен, което ще Ви даде основание да заведете дело срещу него! Освен това, по закон процентът трайна неработоспособност се определя от ТЕЛК, респ. НЕЛК, поради което застрахователят следва да се съобрази с определения Ви от ТЕЛК процент неработоспобност.

Консултацията е поискана от: Стойчо Георгиев
Заявката е подадена на Jul 16, 2011

 

Въпрос:
Здравейте г-н Николов. Mоят случай е следният: На 22.11.2007 извършвам ПТП, за което ми беше съставен акт от органите на МВР, същият платен в срок по надлежния ред. Към посочената дата имам сключена застраховка Гражданска отговорност в ЗК Бул Инс. Тази седмица получих призовка от СРС по заведено от застрахователя на потърпевшия ‘Дженерали’ гражданско дело. Ответници по делото сме ЗК Бул Инс и аз. Съдят ни за стойността на щетите от ПТП-то и разни лихви начислени през тези години . Въпросът ми е: Какво да предприема оттук нататък и защо моят застраховател не е покрил тези щети досега, при положение че застраховката ми е валидна? С Уважение Стойчо Георгиев

 

Отговор:
Здравейте г-н Георгиев! Застрахователят на другия водач най-вероятно е завел делото без преди това да е предявил претенция към Вашия застраховател за извънсъдебно плащане. Също така е възможно да е предявил извънсъдебна претенция, но Вашият застраховател да е отказал да я удовлетвори поради някаква причина. Съгласно закона, изплатилият обезщетение застраховател по застраховка „Каско“ е длъжен да насочи регресния си иск първо към застрахователя на виновния водач по застраховка „Гражданска отговорност“. Ето защо предполагам, че във Вашия случай предявеният срещу Вас иск е евентуален, т.е. ще се разглежда от съда, само ако искът срещу Вашия застраховател бъде отхвърлен. Следователно, в случай че Вашият застраховател бъде осъден да плати сумата, която претендира застрахователят на другия водач, то искът срещу Вас ще бъде отхвърлен. Трябва да имате предвид, обаче, че законът предвижда възможност, при наличието на определени хипотези, Вашият застраховател да търси от Вас сумата, която ще бъде осъден да плати. Вашият застраховател има такова право, ако сте причинил ПТП-то умишлено (което на практика никога не се случва), ако сте бил без валидна шофьорска книжка при настъпване на ПТП-то или ако сте причинил ПТП-то след употреба на алкохол, с концентрация в кръвта над 0,5 промила. Ако никоя от горните хипотези не е налице в случая, тогава, след приключване на делото, Вашият застраховател по застраховка „Гражданска отговорност“ ще има право да претендира от Вас единствено лихвите, които ще бъде осъден да плати. Тези лихви ще бъдат дължими от Вас, само ако не сте уведомил Вашия застраховател в законовия 7-дневен срок за настъпилото ПТП.

Консултацията е поискана от: Станислав Воденичарски
Заявката е подадена на Jul 10, 2011

 

Въпрос:
Здравейте, адв. Николов Моята болежка е следната: автомобилът е лизингов, на паркинг, и една сутрин забелязвам, че външно дясно огледало е ударено, като го няма външния декоративен капак, а самото стъкло е напукано, но си беше там. Беше неделя. В първия работен ден извиках представителя на застрахователите, направи снимки (реши да не снима стъклото на огледалото, не разбрах защо), и след няколко дни ми казва, че няма да одобрят щетата, ако няма служ. бележка от МВР за съответното събитие. С доста трудности, тъй като беше минала повече от 1 седмица, успях да взема такава, пратиха я където трябва и сега получавам писмо, че щетата е отказана с мотив: „…застрахователят не покрива щети когато са отнети отделни части, детайли или оборудване на застрахованото МПС….“ Има ли какво да направя, освен да сменя застрахователя? Благодаря предварително

 

Отговор:
Здравейте г-н Воденичарски! Действително в Общите условия на повечето застрахователи е посочено, че не покриват кражбата на отделни детайли или възли от автомобила. Във Вашия случай, според мен, отказът на застрахователя би могло да бъде оспорен, тъй като дясното външно огледало не е демонтирано, а е било обект на злоумишлени действия на трети лица, което е покрит риск по застраховката „Каско“. Според мен, клаузата от Общите условия, на която се позовава застрахователят, е приложима в случаите, когато липсва целият детайл. В случая липсва само част от дясното външно огледало, докато останалата част е налице.

Консултацията е поискана от: sunshine6
Заявката е подадена на Jul 10, 2011

 

Въпрос:
Здравейте,адв.Николов! Моят случай е следния: преди около 2 години, докато боядисвах(с пистолет за боядисване) оградата около къщата ми, напръсках с боя джипа на един съсед.Обадих се на човека и му предложих да платя за щетите, но той ми отказа-искал да си ползва застраховката „Автокаско“. В последствие той ми се обади, че трябвало да подпиша декларация, че аз съм го извършил, за да му изплатят обезщетението по-бързо и понеже той е адвокат, аз се съгласих, понеже той ме убеждаваше, че за мен нямало да има никакви последствия и това било чиста формалност. Сега обаче, 2 години по-късно, аз получавам покана за доброволно изпълнение от застрахователя с претенция над 4000 лева, с която ме канят да им възстановя изплатеното от тях обезщетение за цялостно пребоядисване на въпросния джип – в противен случай ще заведат дело срещу мен.На всичкото отгоре в поканата пише, че случилото се е в резултат на „злоумишлени действия“ от моя страна.Първо, аз не съм напръскал цялата кола, че да се нуждае от цялостно пребоядисване, още по-малко пък съм го направил нарочно.Освен това обиколих около 20 бояджийски сервиза да поискам оферта за цялостно пребоядисване на точно този модел джип и най-високата оферта достигна едва 2800 лв. Въпросът ми е,като заведат дело срещу мен, какви са възможностите ми? Благодаря Ви за отделеното време!

 

Отговор:
Здравейте! В случай че застрахователят заведе дело срещу Вас, Ви съветвам да оспорите декларацията, която сте подписал, като се аргументирате, че сте я подписал единствено и само, за да може собственикът на джипа да си получи обезщетението по застраховката „Каско“. Ако застрахователят не успее да докаже, че Вие сте виновен за напръскването на джипа, съдът ще отхвърли неговия иск. Освен това, можете да поискате от съда да назначи автотехническа експертиза, която да установи действителната стойност по средни пазарни цени на боята, необходима за боядисването на джипа.

Консултацията е поискана от: Бранко Милев
Заявката е подадена на Jul 5, 2011

 

Въпрос:
Претърпях ПТП на 17.06.2011 г., като виновно лице е другият участник в движението. Имам „Москвич“ Алеко. За последните две години съм вложил над 3000 лв. за основен ремонт,цялостен ремонт на купето и други подобрения. През м.март съм платил застраховка, данък, венетка и годишен технически преглед за над 300 лв. Застрахователите направиха два огледа и всеки път им казвах, че не желая автомобила да бъде бракуван. След направената оценка ме извикаха и ми казаха, че щетите са за 466 лв., пазарната цена е определена на 522 лв. и ще ми платя 75% от нея или 391 лв., но след представен протокол за брак от КАТ. Въпросите ми са: – Може ли да се направи нова пазарна цена на автомобила? – По коя наредба или закон могат да ме накарат насила да си бракувам автомобила? – Мога ли да заведа гражданско дело срещу застрахователите или виновното лице на ПТП и има ли давностен срок? – При тези обстоятелства какъв съвет ще ми дадете?

 

Отговор:
Здравейте г-н Милев! От въпроса Ви не става ясно за каква застраховка се касае – „Каско“ или „Гражданска отговорност“? Доколкото разбирам, в случая застрахователят е обявил пълна загуба (тотална щета) на автомобила. По закон тотална щета се обявява, когато стойността на разходите за ремонта на автомобила надвишава 70 % от действителната му стойност. В Кодекса за застраховането действително е регламентирано, че преди да бъде изплатено обезщетение за тотална щета, застрахованият следва да представи доказателство пред застрахователя, че автомобилът е снет от отчет в КАТ.
В случая не сте длъжен да се съгласявате с пазарната оценка на застрахователя. Можете да заведете дело срещу застрахователя или виновния водач. В хода на делото следва да бъде направена нова оценка на щетите по автомобила, на база на която да Ви бъде определен размерът на обезщетението. Относно давността – за застраховка „Каско“ е 3 години, а за застраховка „Гражданска отговорност“ е 5 години, считано от датата на ПТП-то.

Консултацията е поискана от: Мариета Върбанова
Заявката е подадена на Jul 4, 2011

 

Въпрос:
Здравейте адв.Николов, Имам следния казус: Застрахователна компания отказва застраховката „Живот“ на баща ми, която е сключена паралелно с договор за потребителски кредит през м.02.2011. Основанието на отказа им е че в декларацията за застраховане на въпроса През последните 5г имали ли сте сериозни заболявания той е посочил НЕ, при условие че има прекаран инфаркт през 2006г. Имам ли основание да предевявам иск и да си търся правата в съда? Благодаря предварително,

 

Отговор:
Здравейте г-жо Върбанова!
По закон, в случай че застрахованият не е декларирал дадено обстоятелство относно здравословното му състояние, застрахователят може да откаже да изплати обезщетение, само ако необявеното обстоятелство е оказало въздействие върху настъпването на застрахователното събитие. Следователно във Вашия случай от съществено значение е дали застрахователното събитие има някаква връзка с прекарания през 2006 г. инфаркт. Ако не е налице такава връзка, то тогава ще имате пълното основание да предявите съдебен иск срещу застрахователя.

Консултацията е поискана от: Галя Карапачева
Заявката е подадена на Jul 2, 2011

 

Въпрос:
Съпруга ми загина на 19.06.2011 при птп до с.Калояново,имаме ипотечен кредит от м 04.2011 ако се окаже че има алкохол в кравта изплаща ли се някаква чест от застраховката живот която сме сключили с банката при подписване на договора защото никой не ме уведомява за нищо,ще ви бъда много благодарна ако ми отговорите защото съм в много труден период-сама с 2 малки деца

 

Отговор:
Здравейте г-жо Карапачева! Моите съболезнования за загубата на Вашия съпруг! Бих Ви посъветвал да поискате от банката да Ви предоставят Общите условия към сключената застраховка „Живот“ , тъй като в тях е регламентирано в кои случаи застрахователят има право да откаже да изплати обезщетението. В Общите условия на някои застрахователи е посочено, че имат право да откажат да погасят кредита, ако застрахованият е управлявал МПС с концентрация на алкохол над допустимата от закона норма (0,5 промила). В Общите условия на други застрахователи, обаче, е посочено и че трябва да има причинна връзка между употребата на алкохол и инцидента – т.е. за да откажат плащане не е достатъчно само да е употребен алкохол. Затова е важно да се запознаете с Общите условия на Вашия застраховател. Освен това, Ви съветвам (ако не сте го направила вече) да подадете чрез банката молба за изплащане на застрахователно обезщетение до застрахователя, заедно с документите, които ще Ви изискат. В повечето случаи банката и застрахователя са свързани лица, поради което банката често не е заинтересована да си търси остатъка от кредита от застрахователя. Затова е добре активно да се интересувате от движението на Вашата претенция към застрахователя, тъй като иначе е много вероятно застрахователят да се бави дълго време с решението си по Вашия случай.
Ако имате нужда от съдействие, не се притеснявайте да се свържете с мен!

Консултацията е поискана от: zak
Заявката е подадена на Jun 27, 2011

 

Въпрос:
Здравейте! Искам да попитам следният въпрос, колата ми беше блъсната на паркинг пред жилището ми от нейзвестен извършител. Извиках на КАТ и ми написаха протокол ( макар и трудно понеже била паркирана) за Каското което имам, но само това не им стигна на застрахователите и ми поискаха да им изпратя копие от талона на книжката си и копие от ГТП са жалост обаче се оказа че ми е изтекал прегледа педи два месеца. Проблем ли е? Колата не е била в движение! Благодаря предварително

 

Отговор:
Здравейте! Според мен в случая изтеклият срок на валидност на талона за ГТП не може да бъде основание за отказ на застрахователя от изплащане на застрахователното обезщетение. В съдебната практика по дела срещу застрахователи е прието, че за да бъде основателен отказът на застраховател да заплати обезщетение, трябва да е налице неизпълнение на задължение на застрахования, което да е оказало въздействие върху настъпването на застрахователното събитие. Във Вашия случай, при положение, че автомобилът Ви е бил ударен на паркинг, не считам, че е налице причинна връзка между изтеклия срок на валидност на талона за ГТП и настъпването на застрахователното събитие. Ако все пак получите отказ от застрахователя, според мен ще имате основание да си потърсите правата по съдебен ред.

Консултацията е поискана от: Eвгени Генов
Заявката е подадена на Jun 15, 2011

 

Въпрос:
Здравейте г-н Николов, Интересува ме дали може да ми отговорите на следният казус. Преди три години беше ми открадната колата, и ми беше изплатена застрахователната сума с известно закъснение. Застрахователната сума беше чувствително под реалната пазарна цена на автомобила. Ако приемем, че откраднатата кола е намерена има ли начин да я купя обратно от застрахователя, естественно на цена, която под пазарната стойност на автомобила. Поздрави, Евгени Генов

 

Отговор:
Здравейте г-н Генов, Съгласно българското законодателство, в случай, че откраднатият автомобил бъде намерен, имате право да го задържите, при което сте длъжен да върнете на застрахователя изплатеното Ви обезщетение. Тоест сумата, срещу която можете да си го получите обратно е равна на изплатеното Ви обезщетение. За целта трябва своевременно да уведомите застрахователя, че автомобилът е намерен, тъй като иначе е възможно да Ви бъдат начислени лихви. Бих Ви посъветвал да се запознаете със съдържанието на Общите условия към сключената застраховка, понеже обикновено в тях се съдържат клаузи, регламентиращи правата и задълженията на застрахования след откриване на откраднатия автомобил.

Консултацията е поискана от: syzi.1960
Заявката е подадена на Jun 9, 2011

 

Въпрос:
Съпругът ми почина скоро, а имаше заем от банка, когато отидох да искам документи за застраховката по заема ми казаха че няма такава. Заема е сключен при висок процент лихва? Ще бъде ли заема покрит от застраховател?

 

Отговор:
Здравейте! Кредитът на Вашия съпруг би следвало да бъде покрит от застраховател, само ако към датата на смъртта му е имал валидна застраховка „Живот“ или друга застраховка, в която това да е изрично уговорено. Ако имате съмнения, че съпругът Ви все пак е имал такава застраховка към кредита си, можете да отправите запитване директно към застрахователя, с когото банката сключва такива застраховки.

Консултацията е поискана от: eshling
Заявката е подадена на Jun 8, 2011

 

Въпрос:
Здравейте! На 2 февруари 2011 г. претърпях катастрофа. Бях подал мигач да завивам наляво и изведнъж от лявата ми страна ме удари друга кола толкова силно, че завартя моята в обратна посока на движение в лентата(с шофиор с книжка от 1 седмица- на 18 г.), които каза,че е видял в последния момент мигача ми. По всичко личеше, че момчето е виновно, докато се появи бащата на момчето и тогава полицаите казаха,че аз сам му отнел предимството (а това не е вярно,аз бях спрял и чаках да завивам, когато тои ме удари). Бяха съставени актове на двамата – на него за несъобразена скорост (която беше превишена доста,но това не се вписа), и на мен – за отнемане на предимство. Направих на следващия ден вазражение за акта, но след като ми дадоха протокола за застрахователите видях,че в него е вписан само моя акт,но не и този на момчето (старшината каза,че бил забравил да го впише, но така и не беше добавен) и направих и второ възражение заради това. След това никои не ме е потарсил и отидох в КАТ, кадето научих от дознателя, че било образувано досъдебно производство, но това също никъде в протокола не е написано… Така вече 5ти месец ходя в КАТ и при застрахователи и резултат няма. Искам да попитам има ли някакъв законов срок за тези неща и защо застрахователите вече 5ти месец не идват да направят оглед на щетите на колата,за да мога да я ремонтирам? Благодаря ви предварително за отговора.

 

Отговор:
Здравейте! От въпроса Ви не става ясно към кой застраховател сте се обърнал, но предполагам, че става въпрос за застрахователя на другия водач по застраховка „Гражданска отговорност“. Ако е така, ще трябва да представите на застрахователя документ, от който се установява вината на другия водач. В случая такъв документ се явява актът за установяване на администратично нарушение, който е бил издаден на водача на другия автомобил. Ако успеете да се снабдите с този документ и го представите на застрахователя, тогава би следвало да извърши оглед на вредите по автомобила.
В случай, че във Вашия въпрос имате имате предвид застраховка „Каско“ за Вашия автомобил, то според мен застрахователят не би следвало да има основание да отказва извършването на оглед. Все пак би било добре да се снабдите с Общите условия към застраховката (в случай че не разполагате с тях) и да се запознаете с клаузите, засягащи условията за завеждане на щета и извършване на оглед, тъй като е възможно в тях да е уговорено друго. По отношение на срока – по закон застрахователят е длъжен да се произнесе по заведена щета в 15-дневен срок от датата, на която са му представени всички необходими документи.

Консултацията е поискана от: Николай Павлов
Заявката е подадена на Jun 5, 2011

 

Въпрос:
Здравейте, господин Николов. Синът ми е на 17 години. На 02.06.2011 г. беше блъснат от такси на пешеходна пътека. При удара, счупва с глава предното стъкло на автомобила и пада на асфалта. Откаран е с линейка в спешен център. Извадихме медицинско от съдебен лекар, заключението от което е порезни рани и охлузвания по лицето, отоци, кръвонасядания и охлузвания по крайниците. Уврежданията са довели до разстройство на здравето временно и не опасно за живота. Какви са шансовете водачът на таксито да ни изплати обезщетение и какъв е срокът за подаване за иск в съда? Благодаря.

 

Отговор:
Здравейте, г-н Павлов! Съветвам Ви да проверите дали таксито е имало сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Ако има сключена такава застраховка, можете да предявите иск за неимуществени вреди директно към неговия застраховател. Ако таксито не е било застраховано по „Гражданска отговорност“, можете да предявите иска към Гаранционния фонд. Опитът ми като адвокат по застрахователни дела сочи, че е по-добре да насочите претенцията си към застрахователя, респ. Гаранционния фонд, отколкото към самия виновен водач, тъй като често се оказва, че виновният не разполага с достатъчно средства, за да заплати претендираната сума. Относно давността – за завеждане на дело срещу застраховател по застраховка „Гражданска отговорност“ давностният срок е 5 години, считано от датата на ПТП-то. Давността за завеждане на дело срещу виновния водач също е 5-годишна.

Консултацията е поискана от: sev637
Заявката е подадена на May 30, 2011

 

Въпрос:
Майка ми има кредит на стойност 7200 лв. , но тя почина преди 3 год. До сега никой не ни потърси за нищо- мен и сестра ми. Сега се оказва, че дължим остатъка по заема и лихви върху него, както и разноски по делото, което се е водило без никой да ни потърси. Има и полица на застраховка “ Злополука“ , за която от банка ДСК ни казаха още когато тя почина, че е навлидна, поради не плащане. Има ли изобщо някаква надежда тази застраховка да бъде изплатена?

 

Отговор:
Здравейте! Във Вашия случай е важно да се установи дали по застраховката е била платена поне първата вноска. При неплащане на първата вноска, действително полицата не влиза в сила. Ако се окаже, обаче, че първата вноска е била платена, то тогава полицата не може да бъде прекратена автоматично поради неплащане на някоя от следващите вноски. По закон, когато застрахованият не плати някоя от текущите вноски (след първата), застрахователят следва да му изпрати покана за плащане. Ако такава покана не е изпратена до лицето, което е сключило застраховката, полицата не може да се счита за невалидна и наследниците могат да оспорят отказа на застрахователя по съдебен ред. В случай че не разполагате с информация дали поне първата вноска от застрахователната премия е била платена, Ви съветвам да проверите в банката или направо при застрахователя.

Консултацията е поискана от: Георги Буранов
Заявката е подадена на May 24, 2011

 

Въпрос:
Здравейте, адвокат Николов! Много се радвам, че има хора като Вас, които не гледат на клиентите си като на банкомат. Следя отдавна Вашия сайт и редовно го чета. На много от въпросите по моя случай намерих отговорите при Вас. Не бих желал да забогатявам от нещастието, което ми се случи, но скоро получих отговор от застрахователя „ЛЕВ ИНС“ по чл. 131 и те отричат всичко, че даже и ме обвиняват в несъществуващи неща (съпричиняване по чл. 51 от КЗ). Ще опитам накратко: на 29.09.2009г. претърпях ПТП, в което не бях виновен аз. Това се доказва с протокол за ПТП, издаден от полицията и от влязла в сила присъда от наказателно дело на Сливенски районен съд. Виновният водач се призна за виновен в съдебна зала (по време на удара той избяга, но по-късно бе заловен). Вследствие на удара (аз бях с мотор) имам счупена ръка, две операции в рамките на година и половина, телесни увреждания по главата, тялото, левия крак. В момента съдя застрахователя директно, тъй като съм преценил че от виновния водач не мога да получа нищо (от ромски произход е). Моторът ми имаще щети – вътрешни по вилката и корпуса на двигателя, които отстраних за моя сметка, но не притежавам документи от сервиз и за резервните части. По съвет на моя адвокат не претендирах щети по мотора, за да не ги „дразним“. Въпросът ми към Вас е: дали бих могъл сега, тъй като застрахователят не е коректен към мен, да отправя допълнителна претенция за щети по мотора в предстоящото през юли дело, гледано от Софийски градски съд? Още един въпрос: тъй като ми предстои трета операция, която ще направя след края на делото, бих ли могъл след нея да заведа още един иск? Бих ли могъл при следващото ми посещение в София да Ви потърся за консултация по моя казус? С огромно уважение към труда Ви и пожелание за успех: Георги Буранов Сливен

 

Отговор:
Здравейте г-н Буранов! Благодаря за хубавите думи! Доколкото разбирам предстои първото заседание по делото, което сте завел за изплащане на застрахователно обезщетение. На предстоящото заседание можете да поискате от съда да допусне увеличение на размера на исковата Ви претенция, като включите в нея и претърпените от Вас имуществени вреди. За да докажете вредите по мотора, обаче, трябва да разполагате с някакъв документ, който да доказва връзката им с ПТП-то – например опис на застрахователя или Протокола за ПТП (ако са описани в него). Ще трябва да докажете и размера на претендираните вреди. За да се определи стойността на вредите по мотора, ще трябва да поискате да се назначи автотехническа експертиза. Относно бъдещата операция – според мен няма пречка, ако операцията бъде извършена след приключване на делото, да заведете ново дело срещу застрахователя за изплащане на застрахователно обезщетение, покриващо разходите по тази операция.
Няма никакъв проблем да се свържете с мен за консултация при следващото Ви посещение в София.

Консултацията е поискана от: denkap
Заявката е подадена на May 17, 2011

 

Въпрос:
Здравейте! Бих желала да получа Вашия съвет по следния казус: след претърпяно ПТП се установи, че застрахователният брокер не е отчел полицата при застрахователя и сега иска за имуществените вреди, настъпили в резултат на ПТП са насочени към виновния за това/държател на МПС/.Въпросът ми е мога ли и как да ангажирам в настоящия гражданския процес застрахователния брокер или следва с отделен иска да предявявам претенции към последния.

 

Отговор:
Здравейте! Съветвам Ви да привлечете в делото застрахователния брокер като трето лице-помагач и да поискате от съда да допусне за разглеждане обратен иск срещу него за същата сума, за която Ви съдят. Така, ако се стигне до осъдително решение срещу Вас, застрахователният брокер ще бъде обвързан от мотивите на решението и ще можете да го осъдите да Ви възстанови сумата. Разбира се, ще трябва и да можете да докажете неговата вина.

Консултацията е поискана от: vinetkа
Заявката е подадена на May 13, 2011

 

Въпрос:
Г-н Николов, имам сключена застраховка Бонус автокаско към ЗПАД Булстрад .със застрахователна сума при пълна загуба 19228 лв и сума за възстановяване на частични повреди 33 152 лв .На 04.09.2010 г автомобилът ми имаше щета , която бе отсранена в посочен от застрахователя сервиз и ремонта възлезе над 11 000 лв.на 26.03.2011 г си вех колата , но сега имам друга щета ! на паркинг са ми ожулили задната броня и вследствие това не работи парктроника.Заведох нова щета в офиса на застрахователя , но получих отказ за поемене на щетата , тъй като ми обявиха , че нямам право на повече на обезщетения , тъй като колате е обявена за тотална щета с покрития ремонт и все едно повече нямам застраховка. а валидността на застраховката бе до 14.07 2011 година . Бихте ли ми разяснили има ли логика в това обяснение? и дали тази тотална щета която водят за колата би ме възпрепятствало да я застраховам наново, независимо при друг застраховател или при друг ?

 

Отговор:
Здравейте! По закон тотална щета се обявява, когато стойносттта на ремонта на застрахования автомобил надвишава 70 % от действителната стойност на автомобила към датата на застрахователното събитие. Законът предвижда и още едно условие за изплащане на обезщетение при тотална щета – автомобилът да бъде снет от отчет в КАТ. Във Вашия случай, ако поне едно от двете условия не е изпълнено, то обявяването на тотална щета от застрахователя няма да е валидно . При липса на тотална щета, имате право да претендирате изплащане на новата щета, както и да застраховате наново автомобила. Ако се окаже, че застрахователят законосъобразно е обявил тотална щета, то тогава действително застрахователният договор ще се счита прекратен с изплащането на обезщетението за тотална щета.

Консултацията е поискана от: Венета
Заявката е подадена на May 11, 2011

 

Въпрос:
Здравейте! Преди около два месеца купих лек автомобил от трето лице.Всички документи са на името на жена от димитровград, която очаквах да се появи, за да направим огвор за покупко продажба. Преди два дви направих ПТП , за което вината е на друг и имам протокол за това. Вчера установих, че жената е продала колата си преди две години на човек от софия, който има договор, но не е регистрирал колата в кат. По силата на този договор той е собственик, а регистрационните талони са на Силвия.Мога ли да получа обезщетение по гражданска отговорност в този случай. Ако може кой от двамата трябва да ми даде пълномощно за това. Благодаря Ви за вниманието!

 

Отговор:
Здравейте! Собствеността върху автомобила се прехвърля с договора за покупко-продажба, а не с регистрацията в КАТ. Регистрацията в КАТ представлява единствено административно разрешение за МПС-то да участва в пътното движение. Следователно Ви съветвам да се обърнете към лицето, на което е била прехвърлена собствеността с договор, за да Ви подпише изрично пълномощно за получаване на обезщетението от застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“.

<< Предишни страници | Следващи страници >>

<< стр.1<< стр.3стр.4 >>стр.5 >>стр.6 >>стр.7 >>стр.8 >>