Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

(+359)885 711 791

гр. София 1000, ул. "Триадица" № 5Б, ет. 1

(+359)2 986 43 17

nikolov@zastrahovan.eu

Facebook

Търси
 

Въпроси и Отговори стр.6

Адвокат Деян Николов > Въпроси и Отговори > Въпроси и Отговори стр.6

<< Предишни страници | Следващи страници >>

<< стр.1<< стр.2<< стр.3<< стр.4<< стр.5стр.7 >>

Консултацията е поискана от: zdravani
Заявката е подадена на Oct 6, 2010

 

Въпрос:
Здравейте, Преди около месец детето ми /на 8г./ бе блъснато от автомобил. Слава Богу, избави се от злополуката без сериозни физически травми – остана му само страхът и стреса от преживяното. При самата катастрофа е изпаднало в безсъзнание /комоциум/, получи много ожулвания и натъртвания и три денонощия бе в болница на системи и наблюдение. Наскоро разбрахме, че за подобни инциденти се полага обещетение по застаховка Гражданска отговорност. Бихте ли ни консултирали по въпроса за размера на сумата, която би трябвало да поискаме и евентуално за адвокат с практика по подобни казуси. Благодарим предварително!

 

Отговор:
Здравейте, Следва да предявите претенция от името на Вашето дете към застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“ на виновния за инцидента водач – за заплащане на обезщетение за претърпените от Вашето дете неимуществени вреди. Обезщетението се определя от експертна комисия към застрахователната компания, като размерът му зависи от възрастта на пострадалия, характера и степента на уврежданията, периода на възстановяване, последиците за психологическото състояние на пострадалия и т.н. Във Вашия случай, като имам предвид практиката на застрахователите и съдебната практика по искове срещу застрахователи, считам, че реалистичният размер, който застрахователната компания би приела да изплати, е не повече от 2000 лева. Ако искате застрахователната компания да обърне по-сериозно внимание на Вашия случай, е добре да упълномощите адвокат, който да Ви представлява във връзка с Вашата претенция.

Консултацията е поискана от: Станислав
Заявката е подадена на Oct 25, 2010

 

Въпрос:
На 22.10.2010 г. получих регресна покана от застраховател. В нея е цитиран чл. 274 от КЗ и е посочена сума, която да преведа по негова сметка. Посочен е протокол за ПТП, според който съм се отклонил от проверка по установения ред за употреба на алкохол. Какво трябва да предприема? Не съм убеден, че сумата за щетата отговаря на истината. Станислав

 

Отговор:
Здравейте, Действително, на основание чл. 274, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането, застрахователят по застраховка „Гражданска отговорност“ на виновния водач има право да предяви регресен иск срещу него, ако виновният водач се е отклонил от проверка за употреба на алкохол. За да може да предяви регресния иск, обаче, застрахователят следва да е заплатил застрахователно обезщетение на пострадалите. Ето защо, бих Ви посъветвал да поискате от застрахователната компания да Ви представи документи, които да установяват, че е изплатила на пострадалите сума, равна на тази, която претендира от Вас. Ако застрахователната компания не може да Ви представи такива документи, няма да има основание за регресния иск. Освен това, ако отклоняването от даване на проба за алкохол е станало по независещи от Вас причини, то основанието за регресен иск също ще отпадне. За целта, обаче, трябва да разполагате с доказателства, че действително това отклоняване е станало не по Ваша вина.

Консултацията е поискана от: Иван Тодоров
Заявката е подадена на Oct 21, 2010

 

Въпрос:
Добър ден, адвокат Николов Имам нужда от консултация по следният казус. Притежавам валиден застрахователен договор с ХДИ – застраховане, офис Перник. В резултат от възникнало застрахователно събитие спукване на предно челно стъкло от камък по време на движение, е заведена щета. Възстанових щетата и предоставих фактура от оторизиран сервиз, съгласно инструкциите на застрахователя. След определен период от време получих отказ за изплащане на обезщетение. Основанието за отказа е прегледа на експерти от ХДИ на снимковият материал в деня на сключване на застрахователният договор. В резултат на което са установили, че по челното стъкло на автомобила е имало вече наранявания по стъклото, които са довели в последствие да спукването му. От своя страна заявявам, че такива дефекти и проблеми, освен нормалното амортизиране на челно стъкло на 11-годишен автомобил, не съм установил! Същото бе установено и при огледа на автомобила в деня на сключване на застраховката. В протокола за първоначален оглед липсва каквато и да е забележка или отметка, относно констатирани проблеми по челното стъкло. Какво да правя и как да си отстоявам правата? Благодаря много за отделеното мнение. Иван Тодоров гр. София

 

Отговор:
Здравейте г-н Тодоров, Според мен, имате основание да оспорвате отказа на застрахователя да изплати застрахователно обезщетение по заведената щета. След като в протокола за маркировка, който се съставя при сключване на застраховката, не е отразено, че са налице вреди по предното стъкло, застрахователната компания няма основание сега да твърди, че тогава такива вреди са били налични. Ако от застрахователната компания считат, че от снимките се установяват такива вреди, то е следвало да ги опишат в протокола за маркировка. Щом не са ги описали, значи са приели, че при сключване на застраховката „Каско“ състоянието на предното стъкло е било добро. Оттук нататък можете първо да подадете възражение до застрахователя във връзка с отказаната щета. В случай, че възражението Ви бъде не бъде уважено, можете са заведете съдебен иск срещу застрахователя.

Консултацията е поискана от: Димитрова
Заявката е подадена на Oct 12, 2010

 

Въпрос:
Здравейте, г-н Николов. Имам застраховка пълно автокаско в „Армеец“. Направен ми е опис за щета на два таса, които са деформирани при паркирване на автомобила, при което ме помолиха да представя фактура за закупените нови тасове и ми казаха да изчакам 10 дневен срок за отговор. Получих писмо, че щетата не е одобрена поради самостоятелно нараняване при стандартна употреба на автомобила и са задължение на собственика а,не тяхна.Фактурата за закупените тасове не ми бе6е върната.Датата на събитието е о4.09 отговор получих на 06.10.Имам ли право на претенции към компанията и ако да как да ги реализирам?

 

Отговор:
Здравейте г-жо Димитрова, За да бъде направена преценка дали имате основание да оспорвате отказа на застрахователната компания, трябва да се изясни дали в Общите условия към сключената застраховка има конкретна клауза, в която да е записано, че самопричиняването на вредите върху автомобила при стандартна употреба освобождава застрахователната компания от задължението й да заплати обезщетение. В писмото, което сте получили, би следвало да е цитирана конкретна разпоредба от Общите условия, която да е посочена като основание за отказа. В противен случай отказът не е мотивиран и можете да го оспорите както чрез възражение до самата застрахователна компания, така и чрез предявяване на иск по съдебен ред.
Относно срокът за произнасяне по заведената претенция – по закон срокът е 15-дневен, считано от датата, на която сте представили всички документи по щетата. Ако застрахователят е изпратил писмото до Вас след изтичане на 15-дневния срок, то имате право да сезирате Комисията за финансов надзор, която има правомощието да му наложи имуществена санкция за неспазения срок.

Консултацията е поискана от: mareto
Заявката е подадена на Sep 23, 2010

 

Въпрос:
Здравейте! Искам да попитам дали при ПТП щетите на виновния за проишествието,се покриват от застрахователя (при Застраховка „Гражданска отговорност“). Благодаря Ви предварително!!!

 

Отговор:
Здравейте, Предполагам, че имате предвид щетите, които е претърпял виновният за ПТП-то водач. Виновният водач може да търси обезщетение само за вредите по автомобила му и то не по застраховка „Гражданска отговорност“, а по застраховка „Каско“ – ако е имал сключена такава към момента на инцидента. Възможно е обаче виновното му поведение да представлява изключен риск по Общите условия към застраховката „Каско“, така че клаузите на Общите условия също следва да бъдат взети предвид.

Консултацията е поискана от: Ma4ela
Заявката е подадена на Aug 24, 2010

 

Въпрос:
Здравейте!!!Откраднаха ни колата на 30 януари тази година беше застрахована за 8000лв. при ЗД Армеец и след дълги разправии и подготвяне на куп докумени трябваше да ни я изплатят миналата седмица но получихме по пощата уведомление че ще ни изплатят сумата от 4100лв защото са приспаднали вноските за каско и са си удржали останалите пари в случай че открият колата и има щети по нея.В договора пише че при кражба се изплаща 100% от застрахованата сума.Те откъде могат да знаят ако изобщо я намерят какви щети ще има и на каква стойност ще са те?Имаме ли право да обжалваме решението им? Надявам се за някакъв съвет! Благодаря Ви предварително

 

Отговор:
Здравейте, Въпреки че не съм запознат със съдържанието на документите по случая, считам, че имате основание да оспорвате размера на определената от застрахователната компания сума. В закона не е регламентирана възможността застрахователната компания да си удържа част от застрахователното обезщетение за покриване на евентуални щети по откраднатата кола. Така че, според мен, Вашият застраховател не би следвало да си приспада такава сума от обезщетението. Все пак, за да мога да дам пълно становище по случая, ми е необходимо да се запозная с документите по него и най-вече с Общите условия към сключената застраховка „Каско“.

Консултацията е поискана от: Стойнова
Заявката е подадена на Jul 13, 2010

 

Въпрос:
Здравейте, адв. Николов! Съпругът на моя приятелка почина преди време от заболяване, косвено причинено от хипертония. Същият е теглил приживе кредит от ОББ и е сключил зстраховка живот с „Ей Ай Джи Лайф“, които по-късно са се преименували на „ОББ – Алико“. Застрахователят отказва да заплати обезщетение, тъй като в общите му условия има клауза, че не се изплаща обезщетение за смърт, настъпила пряко или косвено от предхождащо застраховката заболяване. За мен е малко странна тази точка в договора, тъй като 90% от смъртните случаи в България се дължат на констатирано генетично или предхождащо заболяване и на практика застраховката е безмислена и уврежда правата на застрахованите. Имат ли наследниците полезен ход според Вас?

 

Отговор:
Здравейте г-жо Стойнова, Във Вашия случай, от значение е дали застрахованият е декларирал писмено при сключване на застраховката от какви заболявания страда, вкл. дали страда от хипертония. Ако застрахователят не му е представил здравна декларация за попълване или ако застрахованият е декларирал, че страда от хипертония и въпреки това застрахователят е сключил застраховката, то би могло да се оспори приложението на цитираната от Вас клауза от Общите условия. Освен това, според мен, за да може бъде приложена тази клауза от застрахователя, той би следвало да разполага с някакви медицински документи, в които да е посочено, че застрахованият се е лекувал от тази болест и му е поставена такава диагноза преди датата на сключване на застраховката. Оттук нататък единственият ход оттук за получаване на застрахователното обезщетение е завеждането на дело от наследниците. За да имат шансове в такова дело, обаче, то поне някой от горните аргументи следва да е налице.

Консултацията е поискана от: Веско
Заявката е подадена на Jul 4, 2010

 

Въпрос:
Здравейте г-н Николов, През 2009 год.ми откраднаха автомобил който е лизингов и към настоящия момент продължавам да плащам лизинговите си вноски и чаках да получа всички необходими документи от полиция и прокуратура за да ги представя пред застрахователя за да се изплати съответното обезщетение.След като съм представил абсолютно всички документи,за което имам опис,че са предаставени и въпреки,че в договора между мен и застрахователя е описано,че срока за някакво правно становище е 15 дни независимо дали ще платят или не,все още не съм получил такова,а пък вече са минали над 50 дни.Няколко пъти се обаждам да получа някаква информация,но отговора е ,че ще получа писмо по пощата, а такова все още няма. Въпроса ми към Вас е към кого следва да се обърна и да пусна жалба: – Комисия за финансов надзор – Агенция за застрахователен надзор. И без отказ на застрахователя мога ли да заведа съдебен иск. Благодаря предварително

 

Отговор:
Здравейте, Можете да сезирате Комисията за финансов надзор, тъй като това е компетентният орган, който осъществява надзор над застрахователния сектор. В случая застрахователната компания е нарушила законовото си задължение да се произнесе по заведена претенция в 15-дневен срок от датата, на която са й представени всички документи. Все пак следва да имате предвид, че Комисията за финансов надзор има правомощието да наложи имуществена санкция на застрахователната компания заради неспазването на законовия срок, но не може да я задължи да изплати обезщетението. Ето защо можете да заведете дело срещу застрахователя за изплащане на застрахователното обезщетение. Липсата на отказ на застрахователя не е пречка за завеждане на такова дело.

Консултацията е поискана от: Aneva
Заявката е подадена на Jun 29, 2010

 

Въпрос:
На 26.05.2010 г. загубихме близък при ПТП . Той беше пътник в колата.Отнемат им предимство.Съставен е протокол от КАТ с установен виновник към момента.Води се дознание .В 7 дневен срок уведомихме и двете застрахователни дружества. Във формулярите имаше изискване да се запише претенцията ни за размера на обещетение.Ние не сме написали нищо. Ще има ли някакви последици за нас, когато настъпи момента за изплащане на обещетението?

 

Отговор:
Здравейте г-жо Анева, По закон застрахователят е този, който има задължение да определи размера на обезщетението по застраховка „Гражданска отговорност“. Задължението на лицата, които са завели претенцията, е да му оказват съдействие и най-вече да му представят всички поискани от него документи. Така че, според мен, непосочването на размер на обезщетението във формуляра, който са ви дали, не освобождава застрахователя от задължението му да го определи и изплати.

Консултацията е поискана от: Kalq
Заявката е подадена на Jun 25, 2010

 

Въпрос:
Здравейте г-н Николов.Миналата година съпруга ми пострада при трудова злополука.Тъй като беше ударен от ток високо напрежение получи доста изгаряния.Правиха му две операции на лакътя,на краката,при което му отрязаха двата пръста на крака.6 месеца беше в болнични,при което се яви на ТЕЛК и му дадоха 32%.Тъй като от фирмата има застраховка „трудова злополука“ към Евроинс му предложиха 16000 лева обезщетение.Въпроса ми е реална ли е тази сума която му предлагат и ако не е какво трябва да направим?Благодаря Ви предварително.

 

Отговор:
Здравейте, Размерът на обезщетението за неимуществени вреди по застраховка „Трудова злополука“ обикновено се определя в зависимост от характера, степента и трайността на уврежданията, периода на възстановяване, степента на неработоспособност, наличието евентуално на допълнителни усложнения, психологическият ефект от травматичните увреждания. Смятам, че във Вашия случай, сумата, която предлагат от застрахователната компания, е близка до средните стойности, които съдът присъжда през последните години като обезщетение за неимуществвени вреди при подобни увреждания. Разбира се, възможно е в едно евентуално дело срещу застрахователя, съдът да присъди и по-висока сума. Съветвам Ви,да си получите сумата, която ви предлагат. Така или иначе, стига да не подписвате изрично споразумение със застрахователя, след като получите тази сума можете да предявите иск срещу него за разликата до размера, който смятате за реален.

Консултацията е поискана от: Кателиеви
Заявката е подадена на Jun 21, 2010

 

Въпрос:
В следствие на пожар от друг автомобил, пострада нашият. Следва ли по застраховка „гражданска отговорност“ ( от застраховката на лицето, от чиято кола е започнал пожара), да се обезщетят нанесените ни щети.

 

Отговор:
Здравейте, По закон застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство. Тъй като, по нашето законодателство, собственикът на другия автомобил носи отговорност за вредите, които са произлезли от неговия автомобил, то неговата застраховка „Гражданска отговорност“ би следвало да покрива тези вреди. Според мен, без да съм запознат с подробностите по случая, имате основание да предявите претенция към застрахователя, при който е застрахован другия автомобил, за заплащане на застрахователно обезщетение.

Консултацията е поискана от: Bori
Заявката е подадена на Jun 15, 2010

 

Въпрос:
Здравейте, Моля за съвет по следния проблем. Имам извършено ПТП след употреба на алкохол, при което има увреден автомобил, който е нов/под 3г/. Застрахователите ми предявяват претенция за огромна сума, в която според мен при техническата експертиза са включени за подмяна много неща, които не са били необходими. След инцидента питах как мога да присъствам на огледа и т.н., но тогава ми отговориха устно, че няма претенции към мен на този етап. Огледът е от октомври миналата година. Възможно ли е да предприема нещо по намаляване на тази сума или вече е твърдо късно? Благодаря предварително!

 

Отговор:
Здравейте, За да може да предяви претенция към Вас, застрахователната компания би следвало да представи доказателство, че е платила на пострадалото лице сумата, която сега претендира от Вас. Предполагам, че Вашият застраховател вече е платил на пострадалото лице. Във Вашата ситуация, за да не Ви текат лихви за тази част от сумата, която смятате, че е реално дължима, можете да заплатите на застрахователя само стойността на частите, които наистина са били за подмяна. За стойността на останалите части, застрахователят, ако реши, може да заведе дело срещу Вас, където съдът да постанови кой е прав в спора. Следва да имате предвид, обаче, че в делото ще трябва да можете да докажете, че застрахователят неоснователно е заплатил на пострадалото лице по-висока сума, т.е. че някои от частите действително не са били за подмяна.

Консултацията е поискана от: Joro
Заявката е подадена на Jun 10, 2010

 

Въпрос:
Здравейте, моят случай е следният: При управление на служебен автомобил, собственост на лизингова компания, колата попада в дупка на пътя в София, като в момента не обърнахме внимание и продължихме пътя си за Пловдив. По пътя се усеща, че нещо не е наред и в Пловдив автомобила влиза в сервиз. Там се виждат поражения по задното гърне, корите под колата. Обаждаме се на застрахователя – БулИнс, като мобилна група отказва да дойде на място за оглед в сервиза под предлог че е 17:00 и приключват. Тъй като на нас ни се налагаше да пътуваме отново за София на следващия ден заведохме щетата в офиса на БулИнс в София, но там нямаха подемно устройство за да я вдигнат за да извършат огледа от долната част на автомобила. Тъй като аз съм от Варна, автомобила влезе в сервиз на ФВ във Варна и там Варненския клон на БулИнс извърши огледа като по-скъпите щети бяха описани като „друго събитие“, съответно няма да бъдат платени. Написах жалба към БулИнс и отговора беше, цитирам: „не се покриват загуби или повреди на МПС, когато водачът в управлявал МПС след употреба на алкохол или с действията или бездействията си е осуетил извършването на алкохолна проба.“ и „…застрахователят може да откаже изплащане на застрахователно обезщетение, в случай че застрахованият не уведоми незабавно съответните органи за настъпилото застрахователно събитие“. Пред вид това застрахователят ми отказва изплащането на цялата щета въпреки че преди жалбата имаше позиции, които бяха одбрени за изплащане. Въпросът ми е каква е процедурата за да осъдя застрахователя и има ли шанс да се спечели такова дело. Предварително благодаря.

 

Отговор:
Здравейте, Доколкото разбирам, застрахователната компания Ви е отказала изплащане на щетата на две основания: употреба на алкохол или осуетяване на проба за алкохол и несвоевременно уведомяване на съответните органи. За да може да се прецени какви са шансовете за спечелване на дело срещу застрахователя, трябва да се установи дали застрахователят има доказателства за употреба на алкохол или за осуетяване на проба за алкохол. Също така, ако в случая е налице несвоевременно уведомяване на съответните органи, то застрахователят трябва да може да докаже, че закъснялото уведомяване е попречило да бъдат установени обстоятелствата, при които е настъпило застрахователното събитие. Ако застрахователят не разполага с безспорни доказателства за наличието на горните две основания, имате достатъчно добри шансове за спечелване на едно евентуално дело. Относно процедурата – след като имате официален отказ от застрахователя за покриване на щетата, оттук нататък можете директно да преминете към подаване на искова молба в съда.

Консултацията е поискана от: Димов
Заявката е подадена на Jun 5, 2010

 

Въпрос:
Здравейте! Автомобила ми е застрахован в „Алианц“беше блъснат докато е паркиран.Щетата е за над хиляда лева.Застрахователя ми намекна да се запася с търпение защото едва ли ще ми оправят автомобила в сервиз с който компанията има договорни отношения за по-малко от месец.Въпроса ми е застрахователя има ли някакъв допустим срок в който трябва да ремонтира автомобила ми? с уважение: г-н Димов

 

Отговор:
Здравейте г-н Димов, В закона е уредена възможност при имуществените застраховки (каквато е и застраховка „Автокаско“), застрахователят, вместо да изплати парично обезщетение, да възстанови вредите. Срокът за възстановяване на вредите (във Вашия случай за извършване на ремонта) по закон не може да бъде по-дълъг от 45 дни, считано от датата, на която сте представил всички документи, които застрахователят Ви е поискал във връзка със заведената щета.

Консултацията е поискана от: Ivelin
Заявката е подадена на Jun 4, 2010

 

Въпрос:
Здравейте, Имам следния казус: преди 5 г майка ми е теглила кредит, преди година почива и до момента обслужвам кредита. При сключване на договора е подписана по искане на банката декларация за сключване на застраховка живот за целия размер и период на кредита. една година след отпускане на кредита банката прекратила договорните отношения със съответния застраховател и прекратила едностранно застраховката живот. След доста месеци опити от моя страна и желание да получа информация относно застраховката и изпращане на жалба до централта излизат с писмо и отговор, че застраховката е била групова и за прекратяването и банката поставила съобщение в салоните на банката. Не е направено уведомяване на кредито получателя или на поръчителите по кредита. Въпроса ми е възможно ли е да се заведе дело и да се изиска т банката да си поеме отговорността за кредита а не да притиска наследниците и поръчители при положение че не е информирала за промяната никой от тях и едностранно е променила условията на договора. Предварително Ви благодаря.

 

Отговор:
Здравейте, Явно във Вашия случай се касае за застраховка „Живот“, сключена между банката и застрахователната компания върху живота на майка Ви. Съгласно закона, при застраховки, сключени в полза на кредитор, последният е длъжен да уведоми писмено длъжника за прекратяването на застраховката. Според мен, поставянето на обявление в салоните на банката не е достатъчно, за да се счита длъжника редовно уведомен. При това положение, би могло да се счита, че застраховката „Живот“ на майка Ви не е прекратена. Също така в закона е регламентирано, че лице, което е погасило обезпеченото със застраховка „Живот“ задължение (в случая кредита), има право да предяви иск срещу застрахователя.

Консултацията е поискана от: Петров
Заявката е подадена на May 27, 2010

 

Въпрос:
Здравейте! Водя дело и имам съмнения отностно коректността от страна на моя адвокат. Преди 2 години претърпяхме ПТП, в което птп аз не съм шофьора. Нашият водач не беше употребил алкохол, но отне предимство на кола, чиито водач има 0.7 алкохолна проба. На самото кръстовище ние имахме знак триъгълник. Моя адвокат твърди, че за мен по-изгодно би било нашия водач да бъде виновен, като за него няма да настъпят никакви последици, защото ако другия водач е обявен за виновен застрахователят Л.И. няма да ми изплати обещетение с мотив ,че застарховката на другия шофьор е невалидна поради употребата на алкохол. Преглеждайки законите оставам с впечатлението ,че от употребата на алкохол би следвало застраховате да ми изплати обезщетение, но да си търси обратно парите от виновния употребил алкохол водач. Предварително ви Благодаря!

 

Отговор:
Здравейте г-н Петров, Застрахователят, с когото другият водач е сключил застраховка „Гражданска отговорност“, не може да Ви откаже изплащането на застрахователно обезщетение, само защото другият водач е употребил алкохол над допустимата от закона норма. В този случай, както правилно сте посочил във въпроса си, след като застрахователят по гражданската отговорност Ви изплати обезщетението, той има право да предяви регресен иск за същата сума срещу застрахования при него водач.

Консултацията е поискана от: Красимир Кунчев
Заявката е подадена на May 23, 2010

 

Въпрос:
Здравейте!Нужна ми е малко правна помощ от Вас.Случаят е следния: Майка ми почина от рак преди 1 година и в последствие разбрах,че има да изплаща климатик и е взела потребителски кредит от ДСК на стойност 2000лв.Жената вземаше процент от пенсията на починалият ми баща и оттам са и удържали вноските.Десет години преди това е оперирана от рак и впоследствие от това почина.Аз съм единствен наследник на двустаен апартамент и когато тя почина го продадох.Апартаментът ми беше прехвърлен преживе чрез покупко-продажба.В случая не съм знаел за кредитите и има застаховка „живот“ към тях.В момента банките ме притискат да платя нейните заеми и ще ме дадат на съд.Въпросът ми е имат ли юридическо право за това,след като има подписана застраховка“живот“?Защо изобщо са и дали пари като е била рисков фактор и не трябва ли те да си поемат в случая заема,след като са подписали с нея застраховката? Благодаря за отделеното време и очаквам отговорът Ви! Красимир Кунчев

 

Отговор:
Здравейте г-н Кунчев, В повечето случаи, при теглене на кредит, застраховката „Живот“ се сключва от банката със застрахователната компания с цел застрахователната компания да покрие кредита при настъпване на смърт на застрахования. Във Вашия случай от решаващо значение е дали майка Ви е декларирала при сключването на застраховката, че е била оперирана от рак. Ако го е декларирала и въпреки това застраховката е сключена от застрахователя, то последният няма право да откаже изплащане на застрахователното обезщетение. Съветвам Ви, в случай, че не разполагате със застрахователната полица, Общите условия и приложенията към тях (например декларация за здравословно състояние), да се снабдите с тези документи и внимателно да прочетете тяхното съдържание, защото в тях би следвало да е описано при какви условия застрахователят следва да изплати обезщетение и в кои случаи може да откаже да плати.

Консултацията е поискана от: Михайлов
Заявката е подадена на May 21, 2010

 

Въпрос:
Здравейте Адвокат Николов, Преди 3 месеца извърших ПТП, при което виновен бях аз. Попълнихме двустранен протокол с регистрационен номер получен по телефона от КАТ. Обадихме се на застрахователите си по Каско, като моите дойдоха на място и описаха щетата, а потърпевшата отиде за оглед при нейните. Преди дни получих писмо с регресна покана от нейните застрахователи, на което се отзовах като дадох данните за застраховката ми Гражданска отговорност и попълних декларация за вина за ПТП-то – сега регресът ще е насочен към моя застраховател по ГО. Също така разбрах, че е трябвало да уведомя за ПТП-то застрахователя по ГО в 7 дневен срок, което не съм направил. Въпросът ми е има някаква полза да уведомя застрахователя си по ГО сега, 3 месеца след ПТП-то, след като съм разбрал, че ще има регресен иск (в случая вече към него)? Възможно ли е той да откаже плащане по регреса или впоследствие да поиска парите от мен заради това, че не е бил уведомен в срок? Има ли нещо, което бих могъл да направя на този етап, за да предотвратя последното? Предварително благодаря, М.Михайлов

 

Отговор:
Здравейте г-н Михайлов, Съгласно закона, това че не е бил уведомен от застрахования в 7-дневен срок от настъпване на ПТП-то, не дава основание на застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“ да откаже плащане на обезщетение на пострадалото лице, респ. на неговия застраховател по застраховка „Каско“. На практика, в повечето случаи застрахователят бива уведомен направо от пострадалото лице или неговия застраховател при предявяването на претенцията към него. Единствената негативна последица, която може да настъпи за Вас, ако не уведомите застрахователя си, е това, че той има право да претендира от Вас лихвите, които евентуално ще плати за периода от датата на настъпване на ПТП-то до датата на предявяване на претенцията от застрахователя на пострадалото лице към него. Във Вашия случай, тези лихви ще са за период само от няколко месеца, а и Вашият застраховател ще има право да ги иска от Вас, само ако първо му бъдат поискани от самия него и той ги е платил. Все пак, ако още не е ясно след колко време ще бъде предявена претенцията към Вашия застраховател, би могло да го уведомите преди застрахователя на пострадалото лице, за да бъде по-малък размерът на лихвите, които евентуално Вашият застраховател би претендирал да му платите.

Консултацията е поискана от: Джамбазки
Заявката е подадена на May 18, 2010

 

Въпрос:
Здравейте! Имам следния проблем: На 04.04.2010 претърпях ПТП с автомобил, който ползвам на лизинг, като същия е застрахован в Алианц. При проверка за наличие на алкохол, с устройство тип „дрегер“ светлинната скала отчете 0.90 промила. Бях изпратен на кръвна проба за наличие на алкохол в кръвта. Експертизата излезе с 0.44 промила. Независимо от това застрахователите отказват да изплятят щетата. В общите условия на застраховката пише, че същата не покрива „щети, причинени при управление на застрахованото МПС от водач, употребил алкохол над допустимите по закон норми или отказалпроба за алкохол или възпрепятсвал проба за алкохол, или употребил наркотици или друго упойващо вещество, или напуснал ПТП“. В моя случай кръвната проба не доказва ли дали съм употребил алкохол в допустимите от закона норми? Моля за съвет какво да предприема, след като застрахователите от Алианц вече втори път отказват изплащане на щетата. Благодаря Ви предварително!

 

Отговор:
Здравейте, Допустимата от закона норма е 0,5 промила и след като разполагате със заключение от експертиза, която показва, че пробата ви е 0,44 промила, то това означава, че е доказано, че сте под допустимата от закона норма. Ако застрахователят е отказал да Ви плати обезщетение по застраховката „Автокаско“ само на това основание, то определено отказът му е неоснователен.

Консултацията е поискана от: bxxxxxxx@abv.bg
Заявката е подадена на May 10, 2010

 

Въпрос:
Незачитане на щети,заради появили се петна от корозия… Имам пълно автокаско в БулИнс-премия 540лв (7040лв застрахователна стойност на автомобила-мазда 323 ’97 год).Направих го с тази висока премия ,за да попадам в групата,която има право да ползва сервиз на БулИнс,за оправяне на щетите.При маркировката преди година,ми записаха предна броня -боя ( имаше някаква малка драскотинка,която дори аз не бях видял!!!) и задна броня за ремонт (намериха някаква пукнатина отдолу)-ОК,приех че за тези 2 детайла да забравя за обезщетение при евентуални щети по тях,но очаквах за всички други да няма проблем. Изтърколи се една година и тъй като Каското ми изтича след 10-ина дни реших да заведа като щети всички насъбрали се драскотини по автомобила.Отивам на оглед в БулИнс…при последния оглед(бяха 3 огледа тъй като детайлите,които заведох са 8) дойде едно заядливо момче,което започна зорко да оглежда колата „с лупа“ и намери на единият калник,шофьорска врата и преден капак петънца от започнала корозия(преди година когато маркирахме автомобила ги нямаше) и ги снима.След това ми казаха че решението за щетите не е готово и случая е отишъл на експертен съвет.Най-вероятно утре ще разбера решението,като най-вероятно няма да искат да ми боядишат тези 3 детайла.Според мен това е супер глупаво-това са си над 350лв за боядисване,които ще трябва да дам за оправянето на драскотините по тези детайли,а уж имам каско?!? какво съм виновен,че са се появили петна от корозия през тази година по тези 3 детайла…никъде не можах да намеря тези „общи правила“,където го пише това… мога ли по-някакъв начин да протестирам и да не се съглася с евентуално решение,за не поемане боядисването на тези 3 детайла от страна на каското на БулИнс?

 

Отговор:
Здравейте, Съветвам Ви да се снабдите с Общите условия, които са били валидни към датата, на която сте сключил застраховката „Автокаско“, тъй като в тях би следвало да е посочено дали в случай на корозия застрахователят има право да откаже да пребоядиса съответните детайли или не. По закон застрахователната компания е длъжна да Ви предостави Общите условия, така че можете да ги поискате директно от тях. Също така, в Общите условия би следвало да е описан и редът, по който можете да възразите пред застрахователя срещу съдържанието на съставения опис или срещу решението по щетата. В случай че застрахователната компания не се съобрази с Вашите възражения, имате право да заведете съдено дело срещу нея за непокритите щети.

<< Предишни страници | Следващи страници >>

<< стр.1<< стр.2<< стр.3<< стр.4<< стр.5стр.7 >>стр.8 >>